Wanneer Werkgeversverklaring avondklok nodig

Wie tijdens de avondklok voor het werk buiten is, heeft een Werkgeversverklaring avondklok nodig. De werkgever geeft deze verklaring aan werknemers. Zzp’ers vullen de verklaring zelf in.

Informatie voor werknemers

Hoe kom ik aan een werkgeversverklaring?

Uw werkgever bepaalt of het voor uw werk nodig is dat uop straat bent tijdens de avondklok. Dat is zijn of haar verantwoordelijkheid. Als dat zo is, geeft uw werkgever op de Werkgeversverklaring avondklok aan dat u voor uw werk tussen 21.00 uur en 04.30  uur buiten moet zijn. Als werknemer moet u zelf nog de Eigen verklaring avondklok invullen. U moet beide verklaringen bij zich dragen.

Kunnen vrijwilligers ook een werkgeversverklaring krijgen?

Nee, mogelijk is er sprake van noodzakelijke hulp aan een hulpbehoevende of medische hulp aan mens of dier. In andere gevallen moeten de activiteiten gedurende de dag plaats te vinden.

Worden topsporters die ’s avonds moeten trainen gezien als werknemers die een werkgeversverklaring kunnen krijgen van hun werkgever?

Het is aan de werkgever om te bepalen of de werkzaamheden noodzakelijk zijn gedurende de avondklok en om dit op het werkgeversformulier aan te geven. In de regel is dit voor trainingsdoeleinden moeilijk uitlegbaar, ook voor betaalde topsporters.

Hoe zit dat als iemand niet direct maar wel achteraf een werkgeversverklaring kan laten zien. Dit in verband met spoedoproepen.

In geval van spoedoproepen weet u dat u opgeroepen kunt worden. Dit ontslaat u dus niet van de plicht een Eigen verklaring en een Werkgeversfomulier bij u te hebben.

Kan ik als chauffeur in het goederen- of personenvervoer mijn werk blijven doen tijdens de avondklok?

Een Werkgeversverklaring en een Eigen verklaring avondklok zijn niet verplicht voor ‘verantwoordelijken voor personenvervoer’. Het gaat hierbij om treinmachinisten, conducteurs, metro- en trambestuurders en buschauffeurs. Dit geldt ook voor taxichauffeurs, vliegtuigcrew en passagiersscheepvaartbemanning. Ook als zij geen uniform dragen of onderweg zijn naar hun werk of van werk naar huis hoeven ze geen formulieren bij zich te hebben.

Vrachtwagenchauffeurs moeten wel een werkgeversverklaring en een eigen verklaring bij zich hebben. Voor internationale chauffeurs is een vrachtbrief voldoende.

Kan ik nog in de avond- en nachtdienst werken?

U mag de straat op voor werk, als u een geldige reden hebt en dit kunt aantonen met een Eigen verklaring avondklok en een Werkgeversverklaring avondklok.

Coassistenten, artsen in opleiding, stagiairs in allerlei sectoren: zijn dat ook werknemers?

Ja, zij worden beschouwd als werknemers van de organisatie waar zij stage lopen of een opleidingstraject volgen. Zij hebben dus een Eigen verklaring avondklok en een Werkgeversverklaring avondklok nodig.

Informatie voor werkgevers

Waar vind ik als werkgever een ‘Werkgeversverklaring avondklok’?

De werkgeversverklaring staat op deze site.

Moet ik als werkgever bij elke werknemer opnieuw mijn handtekening zetten op de ‘Werkgeversverklaring avondklok’?

Ja. U zet op elk formulier uw handtekening. Dit is alleen nodig als u het formulier uitprint. Als u het formulier digitaal invult hoeft u het niet te ondertekenen. U vinkt op het formulier aan dat dit naar waarheid is ingevuld.

Moet ik als werkgever voor elke dag weer een nieuwe verklaring afgeven?

Nee. U vult in voor welke dagen en tijdstippen uw werknemer voor werk buiten moet zijn tijdens de avondklok. Dat kan een terugkerend patroon zijn (elke week op maandag en dinsdag) of een aaneengesloten periode of mogelijk maar één of enkele dagen. Wees zo specifiek mogelijk.

Wie controleert de werkgeversverklaring – want ik zou iedereen wel zo’n verklaring kunnen geven?

Dit is de verantwoordelijkheid van de werkgever. Een opsporingsambtenaar kan de Werkgeversverklaring avondklok controleren. Misbruik is strafbaar.

Informatie voor ZZP'ers

Ik ben zzp’er en moet tijdens de avondklok op straat zijn voor mijn werk. Wat moet ik doen/bij me hebben?

Als zzp’er heeft u een Eigen verklaring avondklok op zak. Daarnaast heeft u een Werkgeversverklaring avondklok bij zich die u zelf invult. Daarin neemt u ook de (bedrijfs)naam en contactgegevens van uw opdrachtgever op. Als u geen opdrachtgever heeft vult u uw eigen bedrijf in. 

Dit geldt ook voor bezorgers die zzp’er zijn voor een bezorgdienst zoals Uber eat, DHL en Post NL.

De ZZP’er kan dus de eigen werkgeversverklaring invullen en tekenen.

Overweeg altijd of de werkzaamheden echt in de avond of nacht moeten worden uitgevoerd.

Kan ik als gemeenteraadslid tijdens de avondklok naar buiten?

Als u voor uw werk als gemeenteraadslid naar buiten moet, dan moet u een Eigen verklaring avondklok en een Werkgeversverklaring avondklok laten zien. U kunt de werkgeversverklaring zelf invullen, zoals dit ook voor zzp’ers geldt.

Mogen gastouders buiten zijn tijdens de avondklok als dat noodzakelijk is om hun werk te kunnen doen?

Als u voor uw werk als gastouder naar buiten moet, dan moet u een Eigen verklaring avondklok en een Werkgeversverklaring avondklok laten zien. U kunt ook de werkgeversverklaring zelf invullen, zoals dit ook voor zzp’ers geldt.

Ouders die in cruciale beroepen werken en voor de opvang van hun kinderen gebruik maken van de gastouderopvang, kunnen tijdens de avondklok hun kinderen brengen en halen (van en naar de gastouder). Zij hebben dan een Eigen verklaring avondklok en een Werkgeversverklaring avondklok nodig waarmee ze kunnen aantonen dat ze tijdens de avondklok op straat mogen zijn.

Uitzendkrachten

Bij uitzendkrachten mag zowel een uitlener als een inlener die over de benodigde gegevens beschikt de werkgeversverklaring invullen.

Uitgelicht

Vragen? Bel 0800-1351

Heeft u vragen over het coronavirus? U kunt terecht bij het publieksinformatienummer 0800 - 1351 (tussen 08:00 en 20:00 uur). Vanuit het buitenland is het nummer te bereiken door te bellen naar +31 20 205 1351.