Zorg nodig in coronatijd?

Wat kunt u verwachten van de zorg in coronatijd? Kunt u altijd terecht bij uw huisarts? Waar vindt u antwoorden op vragen die u heeft over uw zorg? Of over een behandeling die niet is doorgegaan door corona? Bespreek uw zorgvragen altijd met uw (huis)arts, zorgverlener of medisch specialist.

Bespreek zorgvragen met huisarts of zorgverlener

Neem altijd contact op met uw huisarts of vaste zorgverlener als u nieuwe gezondheidsklachten heeft. Of als uw bestaande klachten ernstiger worden. Het is niet de bedoeling dat gezondheidsklachten verergeren. Iets wat nu klein lijkt, kan over een jaar misschien groter geworden zijn.

Behandelingen op afstand

Ook in coronatijd kan er nog heel veel en zijn er ook meer mogelijkheden van behandelen op afstand, zoals via beeldbellen. Door corona moet u wel vaker langer wachten. En soms kunt u alleen verder van huis behandeld worden. Bijvoorbeeld in een ander ziekenhuis.

Inhaalzorg

Is uw zorg door corona uitgesteld of moet u lang wachten op zorg of een behandeling? Doe dan het volgende: 

  • Neem contact op met uw zorgverlener, (huis)arts of specialist en bespreek wat langer wachten voor u en uw klachten betekent. En bespreek wat u zelf kunt doen. 
  • Neem contact op met uw zorgverzekeraar en stel de vraag: waar kan ik het snelst geholpen worden? Alle zorgverzekeraars en zorgverleners doen hun best om u in deze uitzonderlijke situatie zo goed en snel mogelijk te helpen.

Binnenkort een afspraak met zorgverlener

Let op de informatie die de zorgverlener geeft over deze afspraak via de website of in de brief die u kreeg. Bijvoorbeeld over de maatregelen die in het ziekenhuis gelden of dat u maar 1 persoon mee mag nemen naar de afspraak. Volg de instructies altijd goed op.

Wachten op behandeling tot na vaccinatie

Heeft u een behandeling gepland maar wilt u liever wachten tot na uw coronavaccinatie? Bespreek dit met uw zorgverlener, (huis)arts of specialist en bekijk welke andere mogelijkheden er zijn en wat dit voor uw klachten en behandeling betekent.

Duidelijke informatie voor patiënten over inhaalzorg

Veel patiënten hebben te maken met uitstel van medisch specialistische zorg. Zij vragen zich af wanneer ze worden geholpen. En hoe. Ze hebben vragen over bijvoorbeeld wachttijden, toegankelijkheid, veiligheid en zorgkosten.

Zorgprofessionals moeten duidelijk uitleg geven over de mogelijkheden rondom inhaalzorg in ziekenhuizen en klinieken. De Handreiking communicatie Wanneer ben ik aan de beurt voor mijn behandeling? helpt de zorgprofessionals hierbij. De handreiking is een product van het ministerie van VWS, ZN, Patiëntenfederatie Nederland, de FMS, de LHV, MIND, V&VN, NFU, NVZ en ZKN. In de handleiding staat het volgende: 

  • Kernboodschap patiëntcommunicatie MSZ.
  • Voorbeeldvragen van patiënten over inhaalzorg.
  • Tips voor communicatie.
  • Stappenplan zorgbemiddeling. 
  • Voorbeelden en relevante verwijzingen.

Uitleg over zorg tijdens corona