Veelgestelde vragen over de aanpak en maatregelen in Nederland

Welke basisregels gelden er voor iedereen? Lees de veelgestelde vragen over de aanpak van het coronavirus in Nederland. En de maatregelen die gelden. 

Wat is de Nederlandse aanpak?

De Nederlandse corona-aanpak om is erop gericht het virus maximaal onder controle te houden, de zorg niet te overbelasten en kwetsbare mensen in de samenleving te beschermen. Inmiddels zijn er sinds maart goede resultaten bereikt. Omdat we ons aan de maatregelen hebben gehouden, laten de cijfers een positieve ontwikkeling zien. Nu is het zaak dat we in control blijven, totdat we beschikken over een vaccin of behandeling. Daarom gaan we stap voor stap te werk.

De controle die we sinds maart hebben bereikt, moeten we in deze fase vasthouden. Dit lukt alleen met de basisregels die voor iedereen blijven gelden.

Welke basisregels gelden er voor iedereen?

  • Houd 1,5 meter afstand.
  • Vermijd drukte.
  • Werk zoveel mogelijk thuis.
  • Gebruik het openbaar vervoer alleen als het echt niet anders kan. 
  • Heeft u verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest of verhoging tot 38 graden Celsius? En/of heeft u plotseling verlies van reuk of smaak? Blijf thuis. Ziek uit.

Natuurlijk geldt ook nog: was vaak uw handen, hoesten en niezen in de binnenkant van uw elleboog, papieren zakdoekjes gebruiken en meteen weggooien en schud geen handen.

Welk speciaal advies geldt voor mensen met een kwetsbare gezondheid (risicogroepen)?

Mensen die ernstiger ziek kunnen worden van het coronavirus zijn mensen van 70 jaar en ouder en mensen met een onderliggende aandoening. Heeft u een kwetsbare gezondheid? Wees extra voorzichtig. Het kan verstandiger zijn om voorlopig nog zo veel mogelijk thuis te blijven en geen bezoek te ontvangen.

Wat wordt er bedoeld met het virus onder controle houden?

Met het virus onder controle houden wordt bedoeld dat de druk op de zorg en het aantal besmettingen stabiel blijft.

Hoe vermijd ik drukte?

Als u ziet dat het lastig wordt om 1,5 meter afstand te houden: ga weg. Reis zo veel mogelijk lopend of met de fiets. Gebruik het openbaar vervoer alleen als het echt niet anders kan. Waar thuiswerken niet mogelijk is, spreiden werkgevers de werktijden.

De verruiming in de maatregelen is niet 1 op 1 toepasbaar op mijn situatie. Hoe kan dat?

Het is onmogelijk om met centrale besluiten alles voor iedereen dicht te regelen. Er zullen zich in de praktijk daarom problemen voordoen die niet voorzien waren. Bovendien zullen er niet op alle individuele vragen antwoorden zijn. Samen tot praktische oplossingen komen is wel mogelijk. Dit is dan ook een aanpak die wij als Nederland moeten vormgeven.

Hoe wordt er zicht gehouden op de verspreiding van het virus?

Het kabinet begint met het aanpassen van maatregelen in de buurt, lokaal, met weinig druk op de openbare ruimte. Dan volgen aanpassingen op regionaal niveau, dan op landelijk niveau. Het toestaan van groepen gaat van klein naar groot om alles zo beheersbaar en georganiseerd mogelijk te laten verlopen. Het versoepelen van maatregelen is alleen mogelijk als de ontwikkeling van het virus dit toelaat. Als het echt nodig is, dan kan een besluit om meer ruimte te geven weer worden teruggedraaid.

De komende tijd worden maatregelen naar verwachting stapsgewijs verruimd. Waarom gebeurt dit stap voor stap?

De Nederlandse aanpak van corona heeft goed gewerkt om het virus onder controle te krijgen. Het risico is zeker nog niet weg, maar als we ons aan de belangrijkste basisregels houden, komt er wel stapsgewijs meer ruimte. Het kabinet begint met het aanpassen van maatregelen in de buurt, lokaal. Dat geeft weinig drukte op straat, in het verkeer en in het openbaar vervoer. Dan volgen aanpassingen op regionaal niveau, dan op landelijk niveau. Het toestaan van groepen gaat van klein naar groot om alles zo beheersbaar en georganiseerd mogelijk te laten verlopen.

Waarvan is elke volgende stap afhankelijk?

Absolute voorwaarde voor verdere verruiming is dat het virus onder controle blijft en dat de 1,5 meter afstand in acht wordt genomen. Bovendien zijn de stappen afhankelijk van de effecten op de zorg en de drukte op straat en in het verkeer. 

Op basis waarvan kunnen verruimingen in maatregelen weer worden teruggedraaid?

Het kabinet kan op elk moment beslissen verruimingen in maatregelen weer terug te draaien. Een reden kan bijvoorbeeld zijn dat het aantal besmettingen weer sterk toeneemt.

Kan ik nu getest worden als ik klachten heb?

Het is cruciaal dat we de basisregels blijven volgen. Daarmee kan het allergrootste deel van de besmettingen worden voorkomen. Samen met de verruiming van het testbeleid en intensief bronnen- en contactonderzoek. Vanaf 1 juni testen we iedereen bij klachten. Bij een positieve testuitslag volgt bron- en contactonderzoek. 

Bekijk ook: