Vragen over de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW)

Met de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) krijgen ondernemers financiële ondersteuning tijdens de coronacrisis.

De coronacrisis treft onze samenleving in het hart. Om het aantal slachtoffers te beperken en te zorgen dat de gezondheidszorg het aankan, heeft het kabinet een aantal verstrekkende maatregelen genomen. Daardoor is veel werk stil gevallen. Van grote bedrijven tot kleine zelfstandigen. De economische nood is breed en acuut. Het kabinet doet er alles aan banen en inkomens van zoveel mogelijk mensen veilig te stellen, en de vitaliteit van onze economie te ondersteunen. Eén van de maatregelen is de Tijdelijke Noodmaatregelen Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW).

Bedrijven die door de coronacrisis omzetverlies lijden, kunnen door NOW maximaal 90% vergoed krijgen van hun loonkosten vanaf 1 maart. Het gaat bij deze regeling om de mensen. Daarom gelden twee voorwaarden. 

  1. Werkgevers ontslaan in subsidieperiode geen personeel om bedrijfseconomische redenen
  2. Werkgevers betalen de lonen door

De regeling geldt nadrukkelijk ook voor flexwerkers. Het kabinet roept werkgevers op ook hun flexwerkers aan te houden en door te betalen. Ook doet het kabinet een moreel appel op werkgevers om alleen gebruik te maken van de regeling als ze deze ook echt nodig hebben.
Voor 1 juni 2020 wordt besloten of en onder welke voorwaarden de noodmaatregel verlengd wordt.

Bekijk:

Kabinet: misbruik voorkomen

Het kabinet hecht veel waarde aan een robuuste regeling waarbij het risico op misbruik zo veel mogelijk wordt beperkt. Uitgangspunt is dat de werkgever verantwoording aflegt over de wijze waarop hij aan de subsidievoorwaarden voldoet. Daarbij bestaat de mogelijkheid om achteraf zijn administratie te controleren.    

Er wordt voorts gebruik gemaakt van diverse controlemechanismen. Bij het vaststellen van voorschot en subsidie wordt zo veel mogelijk uitgegaan van informatie die al bij UWV bekend is. Ook zal ter controle van aanvragen gebruik gemaakt worden gegevensuitwisseling tussen UWV en de Belastingdienst. UWV heeft de mogelijkheid te veel verstrekte subsidie terug te vorderen. Bij fraude kan UWV aangifte doen bij het Openbaar Ministerie.

Nog andere vragen?

Heeft u als ondernemer/werkgever vragen die hier niet worden beantwoord en/of nadere vragen over het brede noodpakket aan voorzieningen voor ondernemers? Kijk dan behalve hier ook op de website van de Kamer van Koophandel. Ondernemers kunnen ook telefonisch contact opnemen met het Adviesteam van de Kamer van Koophandel: 0800-2117. Dit gratis nummer is op werkdagen geopend van 08:30 tot 17:00. De NOW-regeling wordt uitgevoerd door UWV, zie www.UWV.nl.


Het Kabinet heeft verschillende financiële regelingen in het leven geroepen voor werkgevers en zelfstandigen.
De NOW-regeling is daar één van.