Veelgestelde vragen over de grens met België

Op deze pagina leest u meer informatie over de gevolgen van de uitbraak van het coronavirus en de grens met België. Onder bepaalde voorwaarden kunt u naar België reizen. 

Is reizen van en naar België verboden?

Sinds woensdag 18 maart verbiedt België niet-essentiële reizen naar het buitenland, waaronder Nederland. De niet-essentiële reizen zijn verboden tot en met 8 juni 2020. Schending van dit verbod is strafbaar. De Belgische autoriteiten controleren actief op naleving ervan. Wie het verbod overtreedt, riskeert een boete tot € 4000 of maximaal 3 maanden gevangenisstraf.

Grensarbeiders in vitale sectoren en met cruciale beroepen kunnen vanaf 22 maart een vignet gebruiken om sneller de grens tussen België en Nederland te passeren. Het aanvragen van een vignet op basis van onjuiste informatie is valsheid in geschrifte. Ook dit is een strafbaar feit. Meer informatie en nieuws is te vinden op de website van het Belgische crisiscentrum of op info-coronavirus.be.

Ik woon in een grensregio. Mag ik de Nederlands-Belgische grens over?

De Belgische autoriteiten staan het alleen toe om de grens over te gaan als dit noodzakelijk is. De volgende verplaatsingen worden beschouwd als een essentiële verplaatsing:

  • professionele reizen;
  • co-ouderschapsregelingen;
  • hulp bieden aan een kwetsbaar persoon die in het buitenland woont;
  • een begrafenis bijwonen binnen de familie;
  • iemand binnen je gezin ophalen op een luchthaven in een van onze buurlanden;
  • je dieren verzorgen die zich in het buitenland bevinden.

Het betreden van Belgisch grondgebied om andere redenen is niet toegestaan. Meer hierover op de website van het Belgische crisiscentrum. De Belgische autoriteiten controleren op de naleving van dit verbod. Als u dit verbod overtreedt, kunt u een boete krijgen.

Ik moet naar België voor mijn werk, mag ik dan de grens over?

Ja. U moet hiervoor in het bezit zijn van een werkgeversverklaring en een identiteitsbewijs. Bij het passeren van de grens kunt u gecontroleerd worden. Dit kan tot vertragingen leiden bij het passeren van de grens. Personen die in vitale sectoren werken of een cruciaal beroep vervullen kunnen een speciaal vignet verkrijgen om de vertraging bij het passeren van de grens tot het minimum te beperken. Hoe dit precies werkt, wordt hieronder in een aparte vraag omschreven.

Hoe weet ik of mijn werk onder een vitale sector en/of een cruciaal beroep valt?

Werkt u voor een bedrijf of organisatie in België? Dan kunt u hier vinden of uw werk volgens de Belgische autoriteiten onder een vitale sector of een cruciaal beroep valt (pdf). Werkt u voor een bedrijf of organisatie in Nederland? Dan kunt u hier vinden of uw werk onder een vitale sector of een cruciaal beroep valt.

Mijn werk staat op de lijst van vitale sectoren en/of cruciale beroepen. Hoe kan ik een vignet verkrijgen?

Als uw werk onder een vitale sector valt of een cruciaal beroep is, kunt u via deze website van de Belgische autoriteiten een vignet verkrijgen. U moet dit vignet vervolgens (laten) voorzien van een stempel van uw werkgever of de instelling die uw essentiële verplaatsing over de grens rechtvaardigt. Dit moet waarheidsgetrouw geschieden. Misbruik wordt door de Belgische autoriteiten beboet.

Hoe lang duurt het verkrijgen van een vignet?

U kunt het vignet direct downloaden en uitprinten.

Mag ik met een werkgeversverklaring de grens over zolang ik nog geen vignet heb?

Ja. Houdt u hierbij wel rekening met eventuele grenscontroles door de Belgische autoriteiten. Deze controles kunnen leiden tot vertraging bij het passeren van de grens. Vergeet ook niet om uw identiteitsbewijs op zak te hebben.

Ik reis de grens over, en ik word gecontroleerd door een politieagent. Wat moet ik laten zien?

Als u een grensarbeider bent die niet in een vitale sector werkt of geen cruciaal beroep vervult, moet u een werkgeversverklaring en een identiteitsbewijs laten zien. Als u werkt in een vitale sector of een cruciaal beroep vervult, moet u uw vignet en een identiteitsbewijs laten zien. U wordt voor de zekerheid geadviseerd te allen tijde een werkgeversverklaring bij u te dragen, ook als u in het bezit bent van een vignet.

Hoeveel mensen mag ik meenemen in mijn auto? Moeten deze ook allemaal een vignet hebben?

U mag alleen samen reizen met andere personen die zelf ook kunnen aantonen dat ze om werkgerelateerde redenen de grens moeten passeren. Iedere persoon moet de noodzaak van zijn of haar reis kunnen bewijzen. Ook moet u in uw voertuig sociale afstand bewaren. In een personenauto mag naast de chauffeur slechts 1 passagier worden vervoerd. 

Mag ik met een werkgeversverklaring of vignet wel gewoon tanken en boodschappen doen in België? 

Nee. U mag met een werkgeversverklaring of een vignet alleen een reis maken die noodzakelijk is in het kader van uw werk.

Wat betekent dit voor de grensovergangen die gesloten zijn? 

Sommige grensovergangen tussen Nederland en België zijn aan de Belgische zijde gesloten. Hierdoor kunnen de Belgische autoriteiten de naleving van de regels gemakkelijker handhaven. U kunt deze grensovergangen dus onder geen beding passeren, ook niet in het kader van uw werk. U kunt gebruik maken van enkele grote grensovergangen, die wel geopend zijn. 

Mag ik vanuit Nederland naar een bestemming in Nederland rijden via het Belgische grondgebied?

Nee. Het is verboden het Belgische grondgebied te gebruiken voor een verplaatsing vanuit Nederland naar een bestemming binnen Nederland. De Belgische autoriteiten controleren op dit verbod. Bij misbruik kunt u een boete krijgen. De enige uitzondering die de Belgische autoriteiten hierop maken is voor werkgerelateerde reizen van personen die in een vitale sector werken of een cruciaal beroep vervullen én in het bezit van een vignet zijn. Zij mogen dus alleen voor een werkgerelateerde reis het Belgische grondgebied gebruiken om vanuit Nederland te reizen naar een bestemming binnen Nederland.

Ik vervoer goederen. Wat heb ik nodig om de grens over te mogen?

U mag de grens oversteken vanwege goederenvervoer. U moet kunnen aantonen dat u voor goederenvervoer reist en hiervoor de grens moet passeren.

Ik heb co-ouderschap. Kan ik mijn kind in Nederland of België nog halen/brengen bij de andere co-ouder?

Co-ouderschap kan worden verdergezet, ook in de grensstreek (ouder in België en een ouder in Nederland).  Neem mee uw:

  • Nederlandse paspoort/identiteitskaart;
  • Belgische verblijfskaart;
  • Andere overtuigingsstukken (uitspraak rechter, etc.).

Mag ik met mijn kinderen de grens over om hen te laten opvangen?

Ja, als telethuiswerk niet mogelijk is, en er geen enkele andere mogelijkheid bestaat, is het toegestaan de grens over te gaan om het kind naar de kinderopvang te brengen. Deze mogelijkheid is niet van toepassing voor een opvang door familieleden en vrienden. Op vertoon van de inschrijving in de kinderopvang is de grensovergang toegestaan.

In België zullen de scholen geleidelijk vanaf 18 mei weer beginnen. Ik ben leerling, student of stagiair in België. Mag ik als mijn school weer hervat, naar België reizen? 

Ja, u kunt naar België komen om weer naar uw school, opleiding of stageadres te gaan. Aan de grens kunt u gevraagd worden om een bewijsstuk.

Kan ik, als mijn school, opleiding of stage na 18 mei weer begint, in België reizen met het openbaar vervoer? 

Ja. U bent vanaf de leeftijd van 12 jaar verplicht om de mond en de neus te bedekken met een masker of een alternatief in stof. Vanaf het betreden van het station, het perron of een halte, de bus, de (pre)metro, de tram, de trein of elk ander vervoersmiddel dat door een openbare overheid wordt georganiseerd.

Ik wil een familielid ophalen dat is teruggekeerd uit het buitenland en in België is aangekomen. Kan dat?

Voor het ophalen van familieleden moet u aannemelijk bewijs dat u een familielid gaat afhalen en een identiteitskaart meenemen. U mag familieleden alleen afhalen als zij niet zelf kunnen terugkeren met het openbaar vervoer. Ook in uw voertuig moet u sociale afstand bewaren. In een personenauto mag naast de chauffeur daarom maar 1 passagier meerijden.

Bekijk ook: