Aanpak coronavirus vraagt om tijdelijke sluiting scholen en kinderdagverblijven

Het kabinet heeft besloten om scholen en kinderdagverblijven vanaf morgen te sluiten tot en met 6 april. Dit betekent dat het grootste deel van de leerlingen in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en mbo tot en met 6 april geen les meer krijgt op school. Voor kinderen van ouders in cruciale beroepsgroepen, zoals de zorg, onderwijs, politie, openbaar vervoer en brandweer is er wel opvang op de eigen school en of kinderdagverblijf, zodat hun ouders kunnen blijven werken. Deze opvang is zonder extra kosten.

De afgelopen dagen is duidelijk geworden dat met name steeds meer scholen er niet in slagen om hun school fysiek open te houden. Dit komt omdat ze te maken hebben met personeel en kinderen die preventief thuis of ziek zijn en leraren en ouders die zich zorgen maken. Dit vraagt volgens de ministers Slob en Van Engelshoven daarom nu om duidelijke keuzes.

Samen met de betrokken onderwijsorganisaties en kinderopvang is afgesproken dat onderwijspersoneel en pedagogisch medewerkers die niet ziek zijn gewoon naar hun school en kinderopvanglocatie gaan. Zodat ze ingezet kunnen worden voor opvang van kinderen van ouders die werken in cruciale beroepsgroepen. Daarnaast gaan zij aan de slag om het onderwijs op afstand te organiseren voor kinderen die thuis zijn. Daarbij geven de scholen prioriteit aan het organiseren van onderwijs aan eindexamenleerlingen.

Minister Slob: “We realiseren ons dat we veel van leraren, schoolleiders en kinderdagverblijven vragen. Vanaf deze plek wil ik graag mijn complimenten overbrengen aan iedereen die zich hiervoor inzet. We kunnen ons voorstellen dat er nog veel vragen leven. We hopen dat we ouders, leerlingen en de mensen die werken in het onderwijs en de kinderopvang snel meer duidelijkheid kunnen geven. Daarover zijn we in goed overleg met de vertegenwoordigers uit het onderwijs en de kinderopvang.”

Het kabinet roept de gemeenten op om samen met scholen en kinderopvanglocaties de opvang vorm te geven voor kinderen van ouders in cruciale beroepsgroepen.