Dierziekten kunnen gevolgen hebben voor dierenwelzijn, de volksgezondheid en de economie. Vooral besmettelijke ziekten, zoals vogelgriep, Q-koorts of varkenspest. Veehouders, dierenartsen en overheid werken samen om deze ziekten te bestrijden.

Zie ook