Meicirculaire gemeentefonds 2021

De meicirculaire 2021 informeert de gemeenten over de omvang en de verdeling van de algemene uitkering, de integratie-uitkeringen en de decentralisatie-uitkeringen uit het gemeentefonds voor de jaren 2021 en verder. De circulaire bevat ook informatie over het compensatiepakket voor medeoverheden in verband met de financiële gevolgen van de coronacrisis. Daarnaast gaat de circulaire in op andere financiële onderwerpen die voor de gemeenten van belang zijn.

Download 'Meicirculaire gemeentefonds 2021'

PDF document | 112 pagina's | 2 MB

Circulaire | 31-05-2021

Download 'Brief Verdeelwijze incidentele middelen jeugdzorg 2022'

PDF document | 10 pagina's | 537 kB

Circulaire | 31-05-2021

Download 'Rekenmodel meicirculaire 2021'

Rekenblad (Open standaard) | 8,3 MB

Circulaire | 31-05-2021

Download 'Rekenmodel meicirculaire 2021 in constante prijzen'

Rekenblad (Open standaard) | 10,3 MB

Circulaire | 31-05-2021

Download 'Taakmutatie 2021, mei 2021'

Rekenblad (Open standaard) | 284 kB

Circulaire | 31-05-2021

Download 'Taakmutatie 2022, mei 2021'

Rekenblad (Open standaard) | 271 kB

Circulaire | 31-05-2021

Download 'Taakmutatie 2023, mei 2021'

Rekenblad (Open standaard) | 256 kB

Circulaire | 31-05-2021

Download 'Taakmutatie 2024, mei 2021'

Rekenblad (Open standaard) | 241 kB

Circulaire | 31-05-2021

Download 'Taakmutatie 2025, mei 2021'

Rekenblad (Open standaard) | 239 kB

Circulaire | 31-05-2021

Download 'Taakmutatie 2026, mei 2021'

Rekenblad (Open standaard) | 239 kB

Circulaire | 31-05-2021

Download 'Beschermd wonen 2021-2026, mei 2021'

Rekenblad (Open standaard) | 73 kB

Circulaire | 31-05-2021

Download 'Participatie 2021-2026, mei 2021'

Rekenblad (Open standaard) | 577 kB

Circulaire | 31-05-2021

Download 'Voogdij18plus 2021-2026, mei 2021'

Rekenblad (Open standaard) | 105 kB

Circulaire | 31-05-2021

Download 'Verdeling IU inburgering 2021 en verder, mei 2021'

Rekenblad (Open standaard) | 576 kB

Circulaire | 31-05-2021

Download 'Mo-model 2020-2026, mei 2021'

Rekenblad (Open standaard) | 61 kB

Circulaire | 31-05-2021

Download 'Vo-model 2020-2026, mei 2021'

Rekenblad (Open standaard) | 1 MB

Circulaire | 31-05-2021

Download 'Maatstaven gemiddeld gestandaardiseerd inkomen, mei 2021'

Rekenblad (Open standaard) | 96 kB

Circulaire | 31-05-2021

Download '4e en 5e pakket coronamaatregelen'

Rekenblad (Open standaard) | 172 kB

Circulaire | 31-05-2021

Download 'Raadsledenvergoeding, mei 2021'

Rekenblad (Open standaard) | 31 kB

Circulaire | 31-05-2021

Download 'Veelgestelde vragen meicirculaire 2021 gemeentefonds'

PDF document | 2 pagina's | 317 kB

Circulaire | 31-05-2021