Stimuleren aannemen mensen met arbeidsbeperking

Gemeenten hebben de taak om werkgevers te stimuleren arbeidsgehandicapten in dienst te nemen. Bijvoorbeeld met een vergoeding voor aanpassing van de werkplek of loonkostensubsidie.

Loonkostensubsidie

Werkgevers die mensen met een arbeidsbeperking in dienst nemen, lopen soms extra risico. Bijvoorbeeld omdat deze werknemers minder productief kunnen zijn dan mensen zonder beperking. Werkgevers kunnen in zo’n geval loonkostensubsidie van de gemeente krijgen. Ook voor mensen die beschut werk doen kunnen werkgevers loonkostensubsidie krijgen.

Loonkostensubsidie compenseert de werkgever voor het verschil tussen de arbeidsproductiviteit van een werknemer (loonwaarde) en het wettelijk minimumloon. Het wettelijk minimumloon gaat namelijk uit van 100% arbeidsproductiviteit. Is een werknemer minder dan 100% productief? Dan kan de werkgever dankzij de loonkostensubsidie toch deze minder productieve werknemer in dienst nemen. De werknemer ontvangt cao-loon, maar tenminste het wettelijk minimumloon. De loonkostensubsidie is maximaal 70% van het wettelijk minimumloon.

Loonkostensubsidie is niet beperkt in tijd, maar kan worden verstrekt zolang de werknemer aan de voorwaarden voldoet. 

De plannen van het kabinet om de loonkostensubsidie te vervangen door loondispensatie gaan niet door

Vergoeding aanpassing werkplek

Werkgevers kunnen een vergoeding krijgen voor aanpassingen aan de werkplek van een werknemer met een handicap. Bijvoorbeeld:

  • ‘niet-meeneembare voorzieningen’ als een traplift of deuren die vanzelf opengaan;
  • ‘meeneembare voorzieningen’ als een aangepaste bureaustoel of een braille-regel voor blinde of slechtziende werknemers.

No-risk polis

Werkgevers die een arbeidsgehandicapte in dienst nemen, kunnen een no-risk polis krijgen. Met een no-risk polis ontvangt de werkgever van UWV een vergoeding voor de loonkosten van de zieke arbeidsgehandicapte werknemer. Hierdoor loopt de werkgever minder financieel risico als hij een arbeidsgehandicapte in dienst neemt. 
Sinds 1 januari 2016 kunnen werkgevers een beroep doen op een uniforme no-risk polis via het UWV. Werkgevers kunnen hier in de volgende gevallen gebruik van maken:

Sinds 1 januari 2017 is de no-riskpolis voor onbepaalde tijd geldig voor werknemers uit de hierboven genoemde groepen. Dit was eerst 5 jaar.

Snel inzicht financiële voordelen

Met de tool voor het financieel CV kan een werknemer duidelijk maken welke financiële voordelen de werkgever krijgt als hij iemand met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst neemt. Werkgevers kunnen de tool ook zelf invullen. Dit doen ze aan de hand van gegevens die de werkzoekende aan hen verstrekt.

Loonkostenvoordelen

Werkgevers kunnen sinds 1 januari 2018 gebruikmaken van loonkostenvoordelen (LKV). Het gaat om een tegemoetkoming in de loonkosten voor ouderen en mensen met een arbeidsbeperking. LKV is in de plaats van de premiekortingen (mobiliteitsbonus) voor jongere, oudere en arbeidsgehandicapte werknemers.

Jobcoaching en begeleiding

Jobcoaches zorgen voor de persoonlijke begeleiding van werknemers met een beperking (en de werkgever) op de werkplek. Het kan gaan om:

  • een externe (ingehuurde) jobcoach;
  • een interne jobcoach van de werkgever;
  • een jobcoach bij de gemeente.

Een jobcoach helpt iemand met inwerken. Ook kan een jobcoach de werkgever en werknemer ondersteunen om het werk geschikt te maken.

Ondersteuning UWV bij aannemen Wajonger

UWV kan een werkgever steunen als hij een Wajonger in dienst neemt. Bijvoorbeeld met:

  • proefplaatsing: tijdens de proeftijd van een Wajonger betaalt UWV zijn uitkering 2 maanden door. De werkgever betaalt dan geen salaris;
  • loondispensatie:  UWV betaalt de werkgever een tegemoetkoming in de loonkosten.