© ANP

Regering

Op 15, 16 en 17 maart 2021 zijn de verkiezingen gehouden voor de Tweede Kamer. Momenteel vindt er een kabinetsformatie plaats. Meer informatie over de kabinetsformatie vindt u op de website kabinetsformatie2021.nl.

Op 15 januari 2021 heeft minister-president Rutte aan de Koning het ontslag aangeboden van alle ministers en staatssecretarissen. Het kabinet-Rutte III is sindsdien demissionair. Dat betekent dat het kabinet bevoegd is om te regeren, maar in de praktijk alleen de lopende zaken behandelt.

Omdat het kabinet demissionair is, is de begroting voor 2022 gericht op de uitvoering van lopend beleid. Maar een aantal dingen is zo urgent, dat er stappen moeten worden gezet.  Het kabinet kiest ervoor om stevig te investeren in het klimaat, de woningmarkt en de rechtsstaat. Grote dossiers, die niet in één kabinetsperiode op te lossen zijn. Investeringen zijn mogelijk omdat de economie er ondanks de coronacrisis goed voor staat.  Verdere invulling van deze en andere dossiers is aan een nieuw kabinet.

Controversiële onderwerpen

Eerste en Tweede Kamer kunnen bepaalde politiek gevoelige onderwerpen controversieel verklaren. Zo'n onderwerp komt dan niet meer aan de orde totdat er een nieuw kabinet is.

Uitgelicht

Nieuws

Meer nieuws