Bordesfoto kabinet-Rutte IV

Regering

Het kabinet-Rutte IV is op maandag 10 januari 2022 beëdigd. De beëdiging vond plaats op Paleis Noordeinde ten overstaan van de Koning. Het nieuwe kabinet wordt gevormd door VVD, D66, CDA en ChristenUnie en bestaat uit 20 ministers en 9 staatssecretarissen. 

Het kabinet-Rutte IV richt zich op concrete verbeteringen in het leven van mensen. Het kiest ervoor om grote maatschappelijke uitdagingen aan te pakken en zet zich, naast het tegengaan van de coronacrisis, onder meer in voor de strijd tegen klimaatverandering, de aanpak van de stikstofcrisis, het bouwen van nieuwe betaalbare woningen, forse investeringen in de veiligheid en het vergroten van de kansengelijkheid in het onderwijs.

Het kabinet heeft ambitieuze plannen met als doel een duurzaam welvarend land voor de huidige en toekomstige generaties. Een land waarin alle inwoners naar vermogen mee kunnen doen. Een samenleving waarin de overheid betrouwbaar, dienstbaar, dichtbij en rechtvaardig moet zijn en mensen in staat stelt samen de schouders eronder te zetten. Met het fundament van bestaanszekerheid voor iedereen en het perspectief van vooruitgang. Dat is waar het kabinet zich de komende periode voor gaat inzetten.

Uitgelicht

Nieuws

Meer nieuws