Bordesfoto kabinet-Rutte IV
Beeld: Valerie Kuypers

Regering

Op 7 juli 2023 heeft minister-president Rutte aan de Koning het ontslag aangeboden van alle ministers en staatssecretarissen. Daarmee is het kabinet-Rutte IV demissionair. Dit houdt in dat het kabinet alleen lopende zaken afrondt.

Wat verandert er bij een demissionair kabinet?

Een demissionair kabinet zal alleen beleidswijzigingen en nieuw beleid voorstellen als er een noodzaak is. Op Prinsjesdag presenteert het demissionaire kabinet een zogeheten beleidsarme begroting. Ook kunnen Eerste en Tweede Kamer onderwerpen controversieel verklaren. Dit onderwerp wordt dan niet meer besproken door het parlement. 

Verkiezing en kabinetsformatie

Op 22 november 2023 vond de verkiezing van een nieuwe Tweede Kamer plaats. Daarna is de kabinetsformatie gestart. Pas als er een nieuw kabinet gevormd is, draagt het huidige kabinet zijn bevoegdheden over.

Plannen kabinet voor 2024

Totdat er een nieuw kabinet aantreedt, heeft het kabinet de verantwoordelijkheid door te werken aan oplossingen voor problemen waar wij in Nederland voor staan. Het kabinet neemt de maatregelen die noodzakelijk zijn op een manier die past bij de demissionaire status: terughoudend en in nauwe samenspraak met de Kamer. Dat geldt in het bijzonder voor het armoedevraagstuk, de toeslagenaffaire, de afhandeling van de aardbevingsschade in Groningen, de steun aan Oekraïne en MH17.  

Bekijk meer informatie over de plannen van het kabinet voor 2024.

Uitgelicht

Nieuws

Meer nieuws