'Samen leven en wonen, in een democratische rechtsstaat, met een slagvaardig bestuur. BZK, duidelijk voor mensen'. Dit is de missie van BZK.

Het ministerie van BZK borgt de kernwaarden van de democratie. BZK staat voor een goed en slagvaardig openbaar bestuur en een overheid waar burgers op kunnen vertrouwen. BZK draagt eraan bij dat burgers kunnen wonen in betaalbare, veilige en energiezuinige woningen in een buurt waar iedereen meetelt en meedoet en het prettig leven is.

Corporate video BZK

(Flarden bewolking met daaronder een rivierlandschap. Luchtbeelden van windturbines en steden aan een rivier. Een stadscentrum en verkeerswegen vanuit de lucht. Een groepje hoge moderne gebouwen. Fietsers bij een pont, koeien op een dam. Voice-over:)

RUSTIGE MUZIEK

VOICE-OVER: Dit is ons land, waar we graag de ruimte hebben om te wonen en werken, te gaan en staan waar we willen.

Een land waar democratie al eeuwen heerst met rechten en plichten voor iedereen.

Duidelijke regels en goed bestuur, in Nederland én overzee. Ons koninkrijk.

In dit bijzondere land laten we graag onze stem horen.

Democratie gaat over vrijheid en gelijkheid in een veilig land.

Ook al ligt de tijd van Thorbecke ver achter ons de grondbeginselen zijn diepgeworteld.

Nederland verandert, de Grondwet verandert mee.

Dit is ons werk.

Wij bouwen aan vertrouwen tussen overheid, organisaties, mensen.

Met de samenleving lossen wij problemen op.

(Voor een spreker verschijnen twee puzzelstukken.)

DE RUSTIGE MUZIEK SPEELT VERDER

Het begint met luisteren, en goed en snel informeren.

Identiteitsgegevens, daar gaan we zorgvuldig mee om.

Met open data bieden we kansen.

We bouwen ook aan duurzame, betaalbare woningen.

Leefbare buurten voor iedereen.

Wij zijn het oudste ministerie.

Wij waken over de inrichting van bestuur en democratie werken aan vernieuwing en zorgen dat ambtenaren en bestuurders hun werk goed kunnen doen.

Van ICT tot huisvesting, van informatievoorziening tot personeel.

Rijksvastgoed en -bedrijfsvoering gaan over de grenzen van het ministerie.

(Een vrouw loopt langs met een puzzelstuk.)

Wij werken voor Nederland, samen met anderen, in het belang van iedereen.

Met oog voor detail én de grote lijnen.

Betrokken bij ons werk, midden in de samenleving.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

DE RUSTIGE MUZIEK SPEELT NOG EVEN VERDER EN EBT DAN WEG

(Een man legt een laatste puzzelstuk op de vloer in een gebouw. Samen vormen de puzzelstukken een kleurige kaart van Nederland. Een stel mensen loopt weg over de kaart.

Het Nederlandse wapenschild op een blauwe achtergrond.

Beeldtekst: Een productie van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Januari 2015.)