‘Jongeren voelen de gevolgen van corona nog jaren. Perspectief bieden begint nu’

Ministeries

In Kenia leidt corona niet alleen tot een gezondheidscrisis, maar ook tot een economische en een sociaal maatschappelijke crisis. Vooral jongeren worden hard geraakt. 'Zij raken werkloos, verliezen inkomen en missen onderwijs, training en stages', zegt Johnstone Kuya, senior beleidsmedewerker Strategische samenwerkingen van de ambassade in Nairobi. ‘Wij werken met partners samen aan toekomstperspectief voor jongeren.’

Vergroot afbeelding Johnstone Kuya
Johnstone Kuya

Hoe is de corona-situatie nu in Kenia?

‘Kenia had volgens het ministerie van Volksgezondheid op 1 juli 184.537 bevestigde gevallen van Covid-19. 3.640 Kenianen zijn sinds het begin van de coronapandemie overleden. Momenteel gelden in 13 regio’s in West-Kenia strenge maatregelen vanwege de zeer besmettelijke deltavariant. Deze variant veroorzaakt mogelijk een vierde golf van infecties in Kenia in juli en augustus. De lage vaccinatiegraad draagt ook bij aan een mogelijke vierde golf.’

Behalve over een gezondheidscrisis, spreek je ook over een economische en een sociaal maatschappelijke crisis. Wat bedoel je daarmee?

‘De economie en het sociaal maatschappelijke evenwicht zijn kwetsbaar in Kenia. Zo werkt maar liefst 84 procent van de Kenianen in de informele sector. Het gaat dan om dagloners op het land, maar ook bijvoorbeeld ambachtslieden die thuiswerken en straatverkopers van groente en fruit. De groep mensen met baan in de informele sector draagt 35 procent bij aan het bruto binnenlands product (bbp) van Kenia.’

‘Door de lockdowns konden velen van hen niet meer naar het werk. Of mensen durfden geen groente en fruit meer van ze te kopen vanwege de angst voor besmetting. Na ruim een jaar corona zijn hierdoor naar schatting 2 miljoen Kenianen onder de armoedegrens gezakt.’

Wie uit deze groep wordt het hardst geraakt?

‘Dat zijn absoluut de jongeren. Jongeren tussen de 15 en 34 jaar maken ruim 30 procent van de totale Keniaanse bevolking uit. Onder deze groep is dankzij corona sprake van veel werkloosheid en inkomensverlies. Maar niet alleen hun banen staan onder druk. Ook jongeren die een opleiding, training of stage volgden zijn hard getroffen.’

‘Scholen zijn maandenlang dicht geweest en bedrijven zijn gestopt met het aanbieden van stages. De gevolgen van corona dreunen hierdoor veel langer na dan dat het virus ons direct na. De negatieve gevolgen van de verloren uren aan het opbouwen van kennis en ervaring zullen jongeren nog jaren voelen. Kortom, de kansen van jongeren op fatsoenlijk werk, onderwijs en een waardig leven, staat heftig onder druk.’

‘Binnen de groep jongeren zijn vrouwen en meisjes nog eens extra kwetsbaar. Tijdens de lockdown zaten honderdduizenden van hen gedwongen thuis. Het aantal tienerzwangerschappen, kindhuwelijken en meisjesbesnijdenissen schoot hierdoor naar recordhoogte. Deze ontwikkeling wordt wel de ‘stille pandemie’ genoemd.’

Vergroot afbeelding CoELIB incubar
Student Mary Waithera volgde succesvol een opleiding als lasser van broedmachines voor kippen. Zij is nu in dienst bij het bedrijf van een van de jonge ondernemers uit de CoELIB-incubator aan de Egerton University.

Wat kan Nederland bijdragen aan het toekomstperspectief voor jongeren in Kenia?

‘Veel. En dat doen we ook. Vanuit den Haag, maar ook vanuit de ambassade in Nairobi. Deze moeilijke tijd laat zien hoe waardevol en effectief onze samenwerking met lokale organisaties en partners is. Nederland is ook actief binnen verschillende VN- en EU-programma’s om de impact van corona in Kenia zo goed als mogelijk te beperken. Een concreet voorbeeld van de inzet van Nederland is de steun aan het CoELIB Centre en hun incubator die ze samen met Egerton University in Kenia hebben opgezet.’

‘Deze incubator (CoELIB incubar) heeft als doel jonge startende ondernemers te ondersteunen. Het gaat hier met name om jongeren die kansen zien in de land- en tuinbouw. Zij leren in de incubator hoe je een bedrijfsplan opstelt, marktonderzoek doet en toegang tot financiering krijgt.’

Vergroot afbeelding Dignity kits
Uitdelen van 'dignity kits'; een pakket voor vrouwen en meisjes met producten zoals zeep, maandverband en condooms.

Vrouwen en meisjes zijn extra kwetsbaar. Ondersteunt de ambassade hen ook nog?

‘Absoluut. Dat doen we door steun aan het Centre for Rights Education and Awareness (CREAW). Deze vrouwenrechtenorganisatie biedt juridische en psychosociale hulp aan vrouwen en meisjes die slachtoffer zijn van seksueel en huiselijk geweld. Daarnaast zorgt CREAW voor toegang tot menstruatieproducten en financiële steun zodat vrouwen en meisjes zelfstandig in hun levensonderhoud kunnen voorzien en hun eventuele kinderen kunnen onderhouden.’

Hoe ziet het komende jaar er voor Kenia volgens jou uit?

‘Zolang de vaccinatiegraad laag blijft en de verspreiding van de deltavariant toeneemt, blijft de situatie zorgelijk. Om hier met z’n allen goed uit te komen, moeten we op twee sporen actief blijven. Ten eerste moet het coronavirus worden teruggedrongen. Hiervoor is het belangrijk dat iedereen zich aan de basismaatregelen houdt om verspreiding van corona tegen te gaan, medische zorg beschikbaar blijft en meer en meer mensen gevaccineerd worden.’

‘Ten tweede moet nu gestart worden met werken aan sociaal-economisch herstel. De ambassade draagt hier een steentje aan bij via verschillende programma’s, zoals CoELIB incubar en maatschappelijke organisaties zoals CREAW. Want ook al zullen jongeren de gevolgen van corona nog jaren voelen; perspectief bieden begint nu.’