Ministeries

‘Reizigers zijn blij met duidelijkheid. Ook als zij Nederland niet mogen inreizen’

Stapje voor stapje komt het internationale reisverkeer op gang nu het coronavirus wordt teruggedrongen. Toch geldt voor de meeste niet-EU-burgers nog een vlieg- en inreisverbod. IND-medewerkers Mark van Elzakker en Thomas Claessens over de laatste stand van zaken, vlaaien en geboortekaartjes op kantoor en samenwerken met partners zoals Buitenlandse Zaken.

Stakeholder IND

Op dit moment hebben reizigers van buiten de EU te maken met een vlieg- en inreisverbod. Wat is het verschil?

Mark: ‘Het inreisverbod voor niet-EU-burgers is een aanbeveling van de Europese Commissie. Nederland heeft deze aanbeveling op 18 maart 2020 overgenomen. Een dag later ging het inreisverbod in. Het vliegverbod voor vluchten naar Nederland uit India, Zuid-Afrika en landen in Midden- en Zuid-Amerika is door Nederland zelf ingesteld. De reden hiervoor is dat in deze landen zeer besmettelijke varianten voor komen van het COVID-19-virus.’

Thomas Claessens
Thomas Claessens

Hoe komt een Nederlander thuis uit een land dat onder het vliegverbod valt?

Thomas: ‘Het vliegverbod betekent niet letterlijk dat er niet gevlogen wordt tussen Nederland en landen die onder het verbod vallen. De passagiers op een vlucht moeten echter wel onder een van de uitzonderingen vallen. Het bezit van de Nederlandse nationaliteit is zo’n uitzondering. Als Nederlander kun je dus ook nu nog naar huis vliegen.’

Mark van Elzakker
Mark van Elzakker

Hoe reageren reizigers die niet tot Nederland worden toegelaten?

Mark: ‘Als wij als IND een negatief advies geven, is dat voor een reiziger natuurlijk niet leuk om te horen. Maar wat mij echt opvalt, is dat bijna elke reiziger het besluit accepteert. Dit komt door twee dingen. Vragen van reizigers worden door ons serieus bekeken en niet afgedaan met een standaardadvies of -tekst. Dit wordt door reizigers gewaardeerd en zij zijn vervolgens blij dat er duidelijkheid is. Daarnaast snapt men het algemeen belang van de huidige richtlijnen; het bestrijden van de coronapandemie waardoor we straks met z’n allen weer vrij kunnen reizen.’

Komen mensen met een machtiging tot voorlopig verblijf (mvv) Nederland wel binnen?

Thomas: ‘Het EU-inreisverbod kent een uitzondering voor mensen met een machtiging tot voorlopig verblijf (mvv). Zij komen Nederland dus in. Reizigers met een mvv die naar Nederland willen reizen uit een land dat onder het vliegverbod valt, zijn echter niet van dit verbod uitgezonderd.’

Een mvv is 90 dagen geldig. Als iemand door alle reisbeperkingen die termijn niet haalt, wat dan?

Mark: ‘Nederlandse ambassades en consulaten zijn bevoegd om een nieuwe mvv af te geven als deze is verlopen. De aanvrager moet dan wel kunnen aantonen dat deze buiten zijn schuld niet heeft kunnen reizen.’

Maken jullie wel eens uitzonderingen op het inreisverbod?

Thomas: ‘Uitzonderingen maken we alleen op basis van humanitaire gronden of bij schrijnende gevallen. Dan kunnen we adviseren iemand tot Nederland toe te laten die hiervoor formeel geen toestemming zou krijgen. De hoofddirecteur van de IND beslist hierover.’

Mark: ‘Een voorbeeld van zo’n uitzondering staat me nog steeds bij. Een vrouw in Nederland was bevallen van een tweeling. Een van de twee kinderen overleed na de geboorte. De moeder en zus van deze vrouw wilde naar Nederland komen om de uitvaart bij te wonen. Op hun verzoek om tot Nederland toegelaten te worden, is een positief advies afgegeven.’

Horen jullie wel eens iets terug van reizigers die zijn toegelaten?

Mark: ‘Bij ons kantoor op Schiphol zijn vlaaien en geboortekaartjes bezorgd van ouders die bij de geboorte van hun kind aanwezig konden zijn. Ook krijgen wij bedankjes van mensen die van een ziek familielid afscheid hebben kunnen nemen of een uitvaart konden bijwonen. Hartverwarmend en emotioneel.’

Het 24/7 BZ contactcenter is een van jullie partners. Waaruit bestaat de samenwerking?

Mark: ‘Via het 24/7 BZ contactcenter krijgen wij voornamelijk vragen doorgezet van reizigers waarvan niet altijd duidelijk is of zij voldoen aan de voorwaarden om Nederland in te reizen. Wij zijn blij als het 24/7 BZ contactcenter belt omdat we soms gezamenlijk erachter komen dat iemand wél mag inreizen. Zo hebben we vanmorgen nog een vrouw die begin mei is bevallen blij kunnen maken met het nieuws dat haar partner in Suriname met zijn mvv ondanks het vliegverbod toch naar Nederland mag komen.’

Wat verwachten jullie van de zomer 2021?

Thomas: ‘We hopen natuurlijk dat de coronacijfers het steeds meer toelaten om verdere versoepelingen in te voeren. Want net als de rest van de wereld willen ook wij af van alle regels en uitzonderingen en onbelemmerd kunnen werken en reizen.’