Kamerbrief met beleidsreactie op evaluatie servicedocumenten corona

Minister Dijkgraaf (OCW) stuurt de Tweede Kamer de eindrapportage over de evaluatie van de servicedocumenten voor het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en hoger onderwijs (ho). De documenten bevatten afspraken en maatregelen om tijdens de coronapandemie te kunnen afwijken van wetten en regelgeving om het onderwijs zo goed mogelijk door te laten gaan. Hij geeft zijn beleidsreactie op de rapportage.

Kamerbrief met beleidsreactie op evaluatie servicedocumenten corona (PDF | 4 pagina's | 268 kB)