Kamerbrief met 3e voortgangsrapportage Nationaal Programma Onderwijs

Minister Dijkgraaf (OCW) en minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) sturen de Tweede Kamer een brief met de 3e voortgangsrapportage van het Nationaal Programma Onderwijs (NP Onderwijs). Dit is een programma om coronagerelateerde vertragingen in de leergroei en ontwikkeling van leerlingen en studenten te herstellen. Bij de Kamerbrief zit een beslisnota.

Kamerbrief met 3e voortgangsrapportage Nationaal Programma Onderwijs (PDF | 18 pagina's | 582 kB)