Loopt mijn VUT, prepensioen of uitkering door als ik later AOW krijg?

Een socialezekerheidsuitkering loopt door tot uw AOW ingaat. Maar uw VUT of prepensioen houdt misschien wel eerder op.

Aansluiten VUT of prepensioen op AOW-uitkering

De huidige VUT- en prepensioenregelingen eindigen meestal op de 1e dag van de maand waarin u 65 wordt. Vanaf die datum ontvangt u waarschijnlijk uw eventuele aanvullend pensioen. U kunt in uw VUT- of prepensioenregeling zien of de regeling doorloopt tot de nieuwe AOW-leeftijd.

Als dit niet zo is, heeft u tijdelijk minder inkomen. Dan kunt u gebruik maken van de overbruggingsregeling. Hiervoor gelden wel voorwaarden.

Aansluiten van andere uitkeringen op AOW

Als u recht heeft op een socialezekerheidsuitkering, loopt die door tot de dag waarop u de AOW-leeftijd bereikt. Dit geldt voor de WW, WIA, WAO, Wajong, Ziektewet, Anw, Toeslagenwet, Bijstand, IOAW, IOAZ en IOW.

Een uitkering loopt niet door als u niet meer voldoet aan de uitkeringsvoorwaarden of wanneer de maximale uitkeringsduur voor u verstreken is.