Voorwaarden cannabisteelt in wietexperiment

Cannabistelers die willen meedoen aan het wietexperiment moeten aan voorwaarden voldoen. De overheid wijst 6 tot 10 telers aan die mogen deelnemen aan het experiment.

Voorwaarden telers

Deze voorwaarden gelden voor telers die meedoen aan het experiment:

 • een vergunning aanvragen.
  Dit is mogelijk vanaf het moment dat de wet- en regelgeving in werking treedt. Wanneer dat zal zijn is nu nog niet bekend.  
 • een ondernemingsplan maken.
  In dat ondernemingsplan moet de teler bijvoorbeeld aangeven:
  • hoe hij cannabis teelt;
  • welke soorten cannabis hij teelt;
  • hoe hij de cannabis aan coffeeshops levert.

De meeste voorlopige voorwaarden staan in het Besluit experiment gesloten coffeeshopketen. Een aantal aanvullende voorwaarden wordt nog verder uitgewerkt in ministeriële regelingen.

Internetconsultatie ministeriële regeling

Tussen 30 september 2019 en 12 november 2019 kan iedereen via internetconsultatie reageren op de voorgestelde ministeriële regeling. In de regeling staan eisen over de kwaliteit van de hennep. En aan welke eisen een verpakking van hennep en hasiesj moet voldoen.

Overheid wijst telers aan

De Rijksoverheid wijst 6 tot 10 telers aan door middel van een vergunningprocedure.

Geen voorgeschreven soort hennep en hasj

De telers die meedoen aan het experiment stemmen hun aanbod af op de vraag van de coffeeshops. In de regels staat niets over hoeveel hennep telers tijdens het experiment moeten telen. Of over de soort hennep. Hier geldt dus hetzelfde als voor andere producten in een reguliere markt.

Voorbereiden op teelt cannabis

Voor de teelt in het experiment is minimaal 1 jaar voorbereidingstijd nodig. De telers mogen de voorbereiding van de teelt starten, zodra zij de vergunning hebben.

Hennep volgen bij productie en verzending

Telers moeten een traceringssysteem gebruiken om aan te kunnen tonen:  

 • welke en hoeveel hennep zij op welke datum hebben verzonden;
 • via welke vervoerder;
 • naar welke coffeeshop.

Dit systeem is ook van toepassing op de productie. Zo moet een teler bijvoorbeeld een unieke code koppelen aan een partij hennep (batch). Zo blijft de keten van teler naar coffeeshop naar klant gesloten.

Ontwikkelingen experiment volgen

Wilt u op de hoogte blijven? Dan kunt u zich abonneren op nieuwsberichten en abonneren op documenten over het experiment gesloten coffeeshopketen.