Overheidscommunicatie

Deze hoofdrubriek bevat 4 rubrieken:

Nederlandse Gebarentaal (NGT)

De Rijksoverheid vindt het belangrijk dat informatie ook voor doven en slechthorenden beschikbaar is. Daarom biedt de Rijksoverheid een deel van haar informatie aan in Nederlandse Gebarentaal (NGT).

Onderwerpen vertaald in NGT

U kunt de volgende gebarentaalvideo’s op Rijksoverheid.nl bekijken:

De onderwerpen worden gekozen in samenwerking met de doelgroep. In 2017 volgen meer video’s over andere onderwerpen.

Campagnecommercials in NGT

De Rijksoverheid vertaalt ook campagnecommercials in NGT. U kunt deze commercials op Rijksoverheid.nl en televisie bekijken. Op televisie is de uitzending rondom de journaals met gebarentaal.

U kunt de volgende campagnecommercials in NGT bekijken:

De Rijksoverheid. Voor Nederland