Persoonsgegevens

Deze hoofdrubriek bevat 5 rubrieken:

Basisregistratie Personen (BRP)

De Basisregistratie Personen (BRP) bevat persoonsgegevens van inwoners in Nederland. En van personen in het buitenland die een relatie hebben met de Nederlandse overheid. Bijvoorbeeld doordat zij tijdelijk werken of studeren in Nederland.

Gemeenten houden persoonsgegevens van burgers bij in de BRP. Wanneer iemand trouwt, een kind krijgt of verhuist, wordt dit vastgelegd. Als iemand gaat verhuizen naar een andere gemeente, verhuizen de persoonsgegevens met diegene mee.

Bescherming persoonsgegevens

Om gegevens in de BRP te mogen gebruiken of bekijken, gelden regels. Die staan in de Wet basisregistratie personen (Wet BRP). Privacybescherming en beveiliging zijn belangrijke onderdelen van de wet.

Er is ook een wet die uw persoonsgegevens in het algemeen beschermt. Dat is de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). De Wet BRP beschermt uw gegevens in de BRP, voor zover de Wbp dat niet doet. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) ziet erop toe dat de Wet BRP goed wordt nageleefd.

Persoonsgegevens doorgeven

Alleen organisaties met een publieke of maatschappelijke taak kunnen gegevens uit de BRP krijgen. De regels daarover liggen vast in de Wet BRP. Deze organisaties krijgen alleen die gegevens die zij nodig hebben. Waarvoor een organisatie persoonsgegevens krijgt, en welke gegevens, ligt vast in een autorisatiebesluit.

Toegang tot de BRP

De toegang tot de Basisregistratie Personen is beveiligd. Om misbruik van de gegevens te voorkomen wordt bijgehouden wie gegevens in de BRP raadpleegt of wijzigt.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Persoonsgegevens in de BRP worden voor altijd bewaard. Als een organisatie persoonsgegevens uit de BRP krijgt, wordt de registratie van deze verstrekking 20 jaar bewaard.

Voorheen GBA

De gemeentelijke basisadministratie voor persoonsgegevens (GBA) is opgevolgd door de BRP. Eén verschil met de GBA is dat in de BRP ook gegevens worden bijgehouden van Nederlanders die in het buitenland wonen. De BRP is vastgelegd in de Wet BRP. Deze wet is ingegaan op 6 januari 2014 ingegaan.

De Rijksoverheid. Voor Nederland