Persoonsgegevens

Deze hoofdrubriek bevat 5 rubrieken:

Basisregistratie Personen (BRP)

In de Basisregistratie Personen (BRP) staan persoonsgegevens van inwoners in Nederland. En van personen in het buitenland die een relatie hebben met de Nederlandse overheid.

Privacybescherming gegevens BRP

Om gegevens in de BRP te mogen gebruiken of bekijken, gelden regels. Die staan in de Wet BRP. Privacybescherming en beveiliging zijn belangrijke onderdelen van de wet.

Er is ook een wet die uw persoonsgegevens in het algemeen beschermt. Dat is de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). De Wet BRP beschermt uw gegevens in de BRP, voor zover de Wbp dat niet doet.

De Rijksoverheid. Voor Nederland