Persoonsgegevens

Deze hoofdrubriek bevat 5 rubrieken:

Basisregistratie personen (BRP)

In de Basisregistratie Personen (BRP) staan persoonsgegevens van inwoners in Nederland. En van personen in het buitenland die een relatie hebben met de Nederlandse overheid.

Privacybescherming gegevens BRP

Voor het gebruik en de toegankelijkheid van gegevens uit de BRP gelden strikte regels. De werking van de BRP staat in de Wet basisregistratie personen (Wet BRP). Privacybescherming en beveiliging zijn belangrijke onderdelen van de wet. De Wet BRP is een specifieke regeling voor de bescherming van uw persoonsgegevens in de BRP, waarop de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) niet van toepassing is.
De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) is een algemene wet over de bescherming van uw persoonsgegevens.

De Rijksoverheid. Voor Nederland