Wat staat er in de Arbeidstijdenwet over mijn werktijden?

In de Arbeidstijdenwet staan onder andere de regels over werktijden, rusttijden, pauzes en nachtdiensten. Deze wet geldt voor alle werknemers van 18 jaar en ouder. Dus ook voor stagiairs, uitzendkrachten en gedetacheerden.

Wat regelt de Arbeidstijdenwet

In de Arbeidstijdenwet staan de algemene regels over:

 • Werktijden en rusttijden

  Hoeveel uur u maximaal per week mag werken staat in de wet. Net als de lengte van de rusttijden.
 • Pauzes

  Als u langer dan 5,5 uur werkt heeft u recht op pauze. In uw cao kunnen afwijkende regels staan.
 • Nachtdiensten

  Nachtdiensten zijn extra belastend. Daarom gelden er speciale regels. In de Arbeidstijdenwet staat hoe vaak u nachtdienst mag draaien en hoe lang deze nachtdiensten mogen duren.
 • Oproepdiensten

  De regels voor oproepdiensten staan in de Arbeidstijdenwet. In uw cao kunnen afwijkende regels staan.
 • Werktijden voor jongeren tot 18 jaar

  Jongeren onder de 18 jaar moeten naar school maar kunnen een bijbaan of vakantiebaan hebben. Voor deze jongeren gelden aparte regels zodat zij genoeg rust krijgen en geen zwaar werk doen.
 • Werktijden voor zwangere of pas bevallen vrouwen

  Voor  zwangere of pas bevallen vrouwen gelden aparte regels, bijvoorbeeld over extra rusttijden en regelmatige werkuren. 
 • Werken op zondag

  U hoeft niet op zondag te werken. Behalve als u dit vooraf met uw werkgever heeft afgesproken. En als dit nodig is voor het werk.

Werktijden en verschillende banen

Als u meerdere banen heeft, geldt de Arbeidstijdenwet op al uw werkzaamheden. Door de verschillende werktijden bij elkaar optellen, kunt u nagaan wat uw werktijden en rusttijden moeten zijn.

Wanneer geldt Arbeidstijdenwet

 • Als u voor een werkgever werkt, geldt de Arbeidstijdenwet voor u. Dus ook als u stagiair, uitzendkracht of gedetacheerd bent.
 • Verdient een werknemer 3 maal het minimumloon of meer? Dan geldt de Arbeidstijdenwet niet. Behalve als deze werknemers werken in nachtdiensten of risicovol werk doen. 
 • Dit laatste geldt ook voor zelfstandigen. Ook voor hen geldt de Arbeidstijdenwet in beginsel niet, behalve als zij werkzaamheden verrichten die een gevaar met zich mee kunnen brengen, zoals vrachtwagenchauffeurs. 
 • Ook geldt de Arbeidstijdenwet niet voor vrijwilligers van 18 jaar of ouder. Vrijwilligers van 16 of 17 jaar mogen geen arbeid verrichten tussen 23.00 uur en 06.00 uur. Voor kinderen van 15 jaar en jonger die vrijwilligerswerk doen, gelden de specifieke regels met betrekking tot kinderarbeid.

De Arbeidstijdenwet is van toepassing op al uw werkzaamheden als werknemer. Als u verschillende banen heeft, moet u de verschillende werktijden bij elkaar optellen. Zo kunt u nagaan wat uw werktijden en rusttijden moeten zijn.

Uitzonderingen en aanvullingen in het Arbeidstijdenbesluit

Voor bepaalde beroepen en sectoren staan er aanvullende regels voor werk- en rusttijden in het Arbeidstijdenbesluit. Bijvoorbeeld voor brandweermannen. Deze regels wijken af van de algemene regels in de Arbeidstijdenwet en staan in het Arbeidstijdenbesluit. Een brandweerman moet bijvoorbeeld maximaal 24 uur op zijn werkplek blijven om bij een oproep snel in actie te komen. Zonder aanvullende regels zou hij de algemene regels voor pauzes en rusttijden overtreden.

Het Arbeidstijdenbesluit geldt alleen als dat is afgesproken in de cao.

Nederlandse Arbeidsinspectie controleert Arbeidstijdenwet

De Nederlandse Arbeidsinspectie controleert of bedrijven de Arbeidstijdenwet naleven. De Nederlandse Arbeidsinspectie kan boetes opleggen aan bedrijven die de regels overtreden. Of proces-verbaal opmaken, wat kan leiden tot strafvervolging.

Lees wat u zelf kunt doen als uw werkgever zich niet aan de Arbeidstijdenwet houdt.