Kamerbrief met visie op genderverschillen in het onderwijs

Minister Dijkgraaf (OCW) en minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) geven hun visie op genderverschillen in het onderwijs. Zij doen dit mede namens de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Daarbij reageren zij op 2 onderzoeksrapporten over genderverschillen in het onderwijs en op de arbeidsmarkt.

Kamerbrief met visie op genderverschillen in het onderwijs (PDF | 9 pagina's | 439 kB)

Het gaat om de volgende rapporten:

  • het rapport 'Een verkenning van verschillen in het onderwijs'van de Onderwijsraad;
  • het rapport 'School, gender & Veiligheid' van de Stichting School & Veiligheid.