Veranderingen in de maatregelen na 11 mei 2020

Welke maatregelen zijn verruimd per 11 mei 2020?

 • Iedereen mag buiten sporten, bewegen en activiteiten volgen (inclusief lesgeven), mits er 1,5 meter afstand wordt gehouden. Die afstand geldt niet voor kinderen tot en met 12 jaar. Wedstrijden, gezamenlijke kleedkamers en douches zijn verboden. Voor kinderen en jongeren tot en met 18 jaar geldt nog steeds dat buiten sporten onder begeleiding gebeurt.
 • Het uitoefenen van de meeste contactberoepen is per 11 mei 2020 weer mogelijk. Het gaat om onder andere: rijinstructeurs, (para)medische beroepen (diëtist, masseur, ergotherapeut, tandprotheticus, enz.), medewerkers in uiterlijke verzorging (kapper, schoonheidsspecialist, pedicure, enz.) en alternatieve geneeswijzen (acupuncturist, homeopaat). Uitgesloten zijn nog sekswerkers. Als de ontwikkeling in de publieke gezondheid dit toelaat, zouden zij mogelijk vanaf 1 september 2020 weer aan het werk kunnen.
 • Bibliotheken openen hun deuren weer voor publiek. Ze nemen maatregelen zodat bezoekers 1,5 meter afstand tot elkaar kunnen houden.
 • Scholen in het basisonderwijs, inclusief het speciaal (basis)onderwijs, de dag- en gastouderopvang openen hun deuren.

Wat gaat er veranderen per 1 juni 2020?

 • Buiten mogen mensen bij elkaar komen als zij 1,5 meter afstand tot elkaar bewaren.
 • In alle gebouwen die publiek toegankelijk zijn, mogen maximaal 30 mensen bij elkaar komen, exclusief personeel. Hier moet 1,5 meter afstand tot elkaar worden gehouden.
 • Restaurants en cafés mogen open vanaf 12.00 uur, onder voorwaarden:
  o maximaal 30 personen (exclusief personeel) en 1,5 meter afstand;
  o bezoekers moeten reserveren;
  o in een checkgesprek vooraf tussen ondernemer en klant wordt ingeschat of een bezoek risico’s oplevert.
 • Terrassen mogen open vanaf 12.00 uur. Er geldt geen maximumaantal personen. Wel moet iedereen aan een tafel zitten en 1,5 meter afstand tot elkaar houden (behalve mensen uit hetzelfde huishouden).
 • Bioscoop-, theater- en concertzalen mogen open onder voorwaarden.
  o max. 30 mensen in het publiek per zaal;
  o bezoekers moeten reserveren;
  o een checkgesprek vooraf of een bezoek risico’s oplevert;
  o iedereen houdt 1,5 meter afstand tot elkaar.
 • Musea en monumenten met een publieksfunctie mogen vanaf 12.00 uur op basis van reservering en checkgesprek open.
 • In het openbaar vervoer is het voor reizigers vanaf 13 jaar verplicht om een niet-medisch mondkapje te dragen. Op stations en perrons is een mondkapje niet verplicht.

Wanneer gaan de basisscholen weer open?

In principe zijn op 8 juni scholen in het basisonderwijs, inclusief het speciaal (basis)onderwijs, de dag- en gastouderopvang weer volledig open, tenzij uit lopende onderzoeken blijkt dat dit niet verantwoord is. Dan is ook de buitenschoolse opvang (BSO) weer regulier open.

Wanneer gaat het voortgezet (speciaal) onderwijs weer open?

Scholen in het voortgezet (speciaal) onderwijs gaan op 2 juni open. Scholen nemen maatregelen zodat 1,5 meter afstand kan worden gehouden. Dat betekent in de praktijk dat niet alle leerlingen tegelijk op school kunnen zijn.  

Wanneer zijn examens en praktijkonderwijs van het mbo en hoger onderwijs weer mogelijk?

Op 15 juni gaan het middelbaar beroepsonderwijs en het hoger onderwijs (hbo en universiteiten) weer starten met examens, tentamens, praktijklessen en begeleiding van kwetsbare studenten. Uiteraard geldt hier altijd de 1,5 meterafstandregel.

Wat gaat er naar verwachting veranderen per 1 juli?

Als we het virus onder controle houden, kunnen per 1 juli de gemeenschappelijke wc’s en douches op de campings en vakantieparken weer open. Ook hoopt het kabinet dat het maximumaantal bezoekers kan worden uitgebreid naar 100 personen voor bioscopen, restaurants en cafés, culturele instellingen. Dit geldt dan ook voor georganiseerde samenkomsten, zoals kerkdiensten, bruiloften en uitvaarten.

Wat gaat er naar verwachting veranderen per 1 september?

Als alles nog steeds goed gaat, gaat de deur van het slot voor de fitnessclubs, sauna’s en wellness centra, sportkantines, coffeeshops, casino’s en sekswerkers. Ook zijn alle binnen- en buitensporten dan weer mogelijk voor alle leeftijden. Sportwedstrijden kunnen plaatsvinden zonder publiek. Dit geldt ook voor het betaald voetbal.

Waarom mogen horecazaken al niet open tijdens het pinksterweekend?

Opening van horecazaken tijdens een vrij en zonnig pinksterweekend zou ineens te veel mensen trekken. Met als gevolg veel extra reisbewegingen en extra druk op de handhaving.

Geldt het maximum van 30 personen binnen zoals dat vanaf 1 juni 2020 ingaat ook voor gebouwen zoals winkels, bibliotheken en culturele instellingen?

Op die regel bestaat een uitzondering voor markten, winkels, bibliotheken, dierentuinen en pretparken, musea en culturele instellingen. Hier bepaalt de voorzitter van de veiligheidsregio wanneer en onder welke voorwaarden zij open mogen.

In welke gevallen kunnen er vanaf 1 juni 2020 meer dan 30 personen bij elkaar komen in 1 binnenruimte?

 • Wettelijk verplichte bijeenkomsten, zoals raadsvergaderingen of aandeelhoudersvergaderingen, kunnen online plaatsvinden of fysiek als er maximaal 100 personen zijn die 1,5 meter afstand kunnen houden.
 • Samenkomsten die noodzakelijk zijn voor de voortgang van de dagelijkse werkzaamheden van instellingen, bedrijven en andere organisaties mogen doorgaan met maximaal 100 personen, en als er 1,5 meter afstand tot elkaar kan worden gehouden.

Hoe hoog is de boete voor het niet dragen van een niet-medisch mondkapje in het openbaar vervoer?

De boete kan maximaal € 95 bedragen.

Kan ik weer een drankje drinken in de voetbalkantine?

Nee, (niet-commerciële) sport- en verenigingskantines worden nu nog niet geopend.

Mag ik weer repeteren met mijn zangkoor of blaasensemble?

Zangkoren en blaasensembles wordt geadviseerd aanvullend advies van medische experts af te wachten voordat zij hun activiteiten weer oppakken.