Belastingen

Iedereen in Nederland maakt gebruik van voorzieningen waar de overheid voor zorgt of aan meebetaalt: wegen en dijken, politie, onderwijs, zorg en sociale voorzieningen. Deze overheidstaken worden voor het overgrote deel bekostigd uit de opbrengst van belastingen.

De Rijksoverheid. Voor Nederland