Waar gaf de Rijksoverheid geld aan uit in 2018?

In 2018 is er extra geld uitgetrokken om onderwijs te verbeteren, te zorgen voor meer handen aan het bed, om wegen te bouwen en te verbreden en om te zorgen dat mensen zich veilig voelen op straat. Er is € 13 miljard méér uitgegeven in 2018 dan het jaar er voor. Maar geld voor infrastructuur en defensie is doorgeschoven, omdat de ambities in het eerste jaar te hoog bleken. Daar gaat het kabinet de komende jaren verder mee aan de slag. Om zo te bouwen aan een sterk land van ons allemaal, voor ons allemaal.

Bekijk de inkomsten en uitgaven van het Rijk in 2018 per thema.