Verantwoordingsdagstukken 2018

Het kabinet heeft het Financieel Jaarverslag van het Rijk 2018 en de overige verantwoordingsdagstukken op 15 mei 2019 openbaar gemaakt. Alle ministeries leggen hierin verantwoording af over de financiën en het beleid van het afgelopen jaar.

Financieel Jaarverslag van het Rijk 2018

Jaarverslagen 2018

Fondsen behorende bij de jaarverslagen

Verantwoordelijk