Ministerie van Economische Zaken

Deze hoofdrubriek bevat 5 rubrieken:

Kamerbrief over de stimulering van hernieuwbare energieproductie in 2016

Minister Kamp (EZ) informeert de Tweede Kamer over de resultaten van de Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) in 2015, de vormgeving van de SDE+ in
2016 en de investeringssubsidie voor duurzame energie (ISDE). In de brief staat een financieel en beleidsmatig totaalbeeld van de SDE+ in relatie tot de doelstellingen voor hernieuwbare energieproductie in 2020 en 2023.

De Rijksoverheid. Voor Nederland