Kamerbrief alternatieven voor windenergie op land

Minister Kamp (EZ) stuurt brief aan de Tweede Kamer over de invulling van de moties over de alternatieven voor windenergie op land.