Binnenvaart kan een deel van de groei en drukte in het wegtransport opvangen. Schippers moeten dan wel kunnen blijven doorvaren. Daarom zorgt de overheid er bijvoorbeeld voor dat de vaarwegen breed en diep genoeg blijven. Zo blijven de economische gebieden goed bereikbaar.

Daarnaast  wil het kabinet de veiligheid van de binnenvaart vergroten. Daarom stelt de overheid eisen aan binnenvaartschepen en apparatuur. Ook gelden er verkeersregels voor binnenvaartschepen.