Binnenvaart kan een deel van de groei en drukte in het wegtransport opvangen. Schippers moeten dan wel kunnen blijven doorvaren. Daarom zorgt de overheid er bijvoorbeeld voor dat de vaarwegen breed en diep genoeg blijven. Zo blijven de economische gebieden goed bereikbaar.

Daarnaast wil het kabinet de veiligheid van de binnenvaart vergroten. Daarom stelt de overheid eisen aan binnenvaartschepen en apparatuur. Ook gelden er verkeersregels voor binnenvaartschepen.

Kabinet Rutte III: Green Deal voor de binnenvaart

In de zeevaart en binnenvaart is nog veel milieuwinst te behalen. Daarom wil het kabinet komen tot een Green Deal voor de zeevaart, binnenvaart en havens. Dit staat in het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’. Het kabinet werkt dit voornemen nog verder uit.