Hoogte van de Tozo

De hoogte van de uitkering Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is afhankelijk van bijvoorbeeld uw leeftijd en uw gezinssituatie. Bekijk de regels voor het vaststellen van de hoogte van de Tozo-uitkering.

Informatie over Tozo 1, Tozo 2 of Tozo 3

Wilt u weten wat er eerder stond op deze website over de Tozo? Bekijk dan het archief van rijksoverheid.nl op Archiefweb.

Normbedragen gelden vanaf 1 januari 2021

Tozo kent vanaf 1 januari 2021 de volgende normbedragen voor personen boven de 21 jaar:

  • alleenstaande, bij een leeftijd tussen de 21 jaar en AOW-leeftijd: € 1.075,44;
  • gehuwden en daarmee gelijkgestelden waarvan beide echtgenoten tussen de 21 jaar en AOW-leeftijd zijn: € 1.536,34;
  • gehuwden en daarmee gelijkgestelden waarvan 1 echtgenoot tussen de 21 jaar en AOW-leeftijd is en 1 echtgenoot ouder is dan de AOW-leeftijd: € 1.620,74

Jongerennormen, zonder kinderen (vanaf 1 januari 2021):

  • alleenstaande, bij een leeftijd van 18, 19 of 20 jaar: € 265,49;
  • gehuwden en daarmee gelijkgestelden waarvan beide echtgenoten 18 ,19 of 20 jaar zijn: € 530,98;
  • gehuwden en daarmee gelijkgestelden waarvan 1 echtgenoot 18, 19 of 20 jaar is en de andere echtgenoot 21 jaar of ouder: € 1.033,66

Jongerennorm, met kinderen (vanaf 1 januari 2021):

  • alleenstaande ouder, indien hij 18, 19 of 20 jaar is: € 265,49;
  • gehuwden en daarmee gelijkgestelden waarvan beide echtgenoten 18, 19 of 20 jaar zijn: € 838,25;
  • gehuwden en daarmee gelijkgestelden waarvan 1 echtgenoot 18, 19 of 20 jaar is en de andere echtgenoot 21 jaar of ouder: € 1.340,93

Normbedragen gebaseerd op de Participatiewet 

De gemeente verstrekt de uitkering aan een huishouden op basis van de Participatiewet. De uitkering is een aanvulling tot het sociaal minimum oftewel bijstandsniveau. Dat betekent dat de gemeente het inkomen van een alleenstaande zelfstandige aanvult tot € 1.075. Voor gehuwden en samenwonenden (ook als beide partners zelfstandigen zijn) vult de gemeente het inkomen aan tot een bedrag van € 1.536 netto.

Volgens de participatiewet krijgt een alleenstaande ouder van de gemeente hetzelfde bedrag als een alleenstaande zonder kinderen. De alleenstaande ouder krijgt via het kindgebonden budget van de Belastingdienst een aanvulling voor de kosten van de kinderen. De gemeente betaalt dus geen bijdrage uit die voor de kinderen is bestemd. Die bijdrage zit in het kindgebonden budget dat dus niet de gemeente maar de Belastingdienst uitbetaalt.

Belastingaangifte 2020 en mogelijke naheffing

Als u en uw partner in 2020 gebruik hebben gemaakt van de Tozo-regeling dan kan het zijn dat u en uw partner rekening moeten houden met een eventuele naheffing van de belastingdienst. Hoe dat zit leest u op de pagina Tozo en de jaaropgave van uw gemeente.

Een Tozo-uitkering terugbetalen? Voorkom hoge kosten

Wanneer u een (deel van) een Tozo-uitkering moet terugbetalen is het belangrijk dat u dat zoveel mogelijk binnen het lopende kalenderjaar doet.

De gemeente is namelijk verplicht om na afloop van een kalenderjaar over de aan u verleende bijstand voor levensonderhoud loonbelasting en premies volksverzekeringen te berekenen en af te dragen aan de Belastingdienst. De gemeente kan deze belasting en premies aan u doorberekenen als u de vordering niet voor 31 december 2020 heeft terugbetaald. Het bedrag dat u moet terugbetalen wordt daardoor hoger.  Het is het dus verstandig om in 2020 de vordering zoveel mogelijk terug te betalen.

U kunt de betaalde loonbelasting en premies volksverzekeringen op de terugvordering misschien in 2021 terugkrijgen van de Belastingdienst; u krijgt een jaaropgave van de gemeente waarop zichtbaar is welke bedragen u als negatief inkomen kunt opgeven bij uw aangifte inkomstenbelasting. U moet hiervoor wel aangifte van uw inkomsten doen.

Steun TOGS en TVL MKB niet opgeven aan de gemeente

De bedragen die u vanuit EZK noodloketten TOGS en Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB ontvangt hoeft u voor de Tozo inkomensondersteuning niet op te geven aan de gemeente. Wél moet u bij de aanvraag van de Tozo lening bedrijfskapitaal aangeven of u hier gebruik van maakt. En aannemelijk maken dat u desondanks nog steeds onvoldoende direct beschikbare geldelijke middelen heeft om de vaste lasten van het bedrijf mee te betalen.

Informatie over de (oude) TOZO 1 en 2

Bekijk de publicaties Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers TOZO 1.0 en Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers TOZO 2.0.