Hoogte van de Tozo

De hoogte van de uitkering Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is afhankelijk van bijvoorbeeld uw leeftijd en uw gezinssituatie. Bekijk de regels voor het vaststellen van de hoogte van de Tozo-uitkering.

Normbedragen gelden vanaf 1 juli 2021

Tozo kent vanaf 1 juli 2021 de volgende normbedragen voor personen boven de 21 jaar:

  • alleenstaande, bij een leeftijd tussen de 21 jaar en AOW-leeftijd: € 1.078,70;
  • gehuwden en daarmee gelijkgestelden waarvan beide echtgenoten tussen de 21 jaar en AOW-leeftijd zijn: € 1.541,00;
  • gehuwden en daarmee gelijkgestelden waarvan 1 echtgenoot tussen de 21 jaar en AOW-leeftijd is en 1 echtgenoot ouder is dan de AOW-leeftijd: € 1.627,08

Jongerennormen, zonder kinderen (vanaf 1 januari 2021):

  • alleenstaande, bij een leeftijd van 18, 19 of 20 jaar: € 266,29;
  • gehuwden en daarmee gelijkgestelden waarvan beide echtgenoten 18 ,19 of 20 jaar zijn: € 532,58;
  • gehuwden en daarmee gelijkgestelden waarvan 1 echtgenoot 18, 19 of 20 jaar is en de andere echtgenoot 21 jaar of ouder: € 1.036,79

Jongerennorm, met kinderen (vanaf 1 januari 2021):

  • alleenstaande ouder, indien hij 18, 19 of 20 jaar is: € 266,29;
  • gehuwden en daarmee gelijkgestelden waarvan beide echtgenoten 18, 19 of 20 jaar zijn: € 840,78;
  • gehuwden en daarmee gelijkgestelden waarvan 1 echtgenoot 18, 19 of 20 jaar is en de andere echtgenoot 21 jaar of ouder: € 1.344,99.

Een Tozo-uitkering terugbetalen? Voorkom hoge kosten

Wanneer u een (deel van) een Tozo-uitkering moet terugbetalen is het belangrijk dat u dat zoveel mogelijk binnen het lopende kalenderjaar doet.


De gemeente is namelijk verplicht om na afloop van een kalenderjaar over de aan u verleende bijstand voor levensonderhoud loonbelasting en premies volksverzekeringen te berekenen en af te dragen aan de Belastingdienst. De gemeente kan deze belasting en premies aan u doorberekenen als u de vordering niet voor 31 december van het kalenderjaar heeft terugbetaald. Het bedrag dat u moet terugbetalen wordt daardoor hoger. Het is het dus verstandig om voor 31 december de vordering zoveel mogelijk terug te betalen.

U kunt de betaalde loonbelasting en premies volksverzekeringen op de terugvordering misschien in terugkrijgen van de Belastingdienst; u krijgt een jaaropgave van de gemeente waarop zichtbaar is welke bedragen u als negatief inkomen kunt opgeven bij uw aangifte inkomstenbelasting. U moet hiervoor wel aangifte van uw inkomsten doen.

Informatie over de (oude) Tozo

Wilt u weten wat er eerder stond op deze website over de Tozo? Bekijk dan het archief van rijksoverheid.nl op Archiefweb.