Werking Tozo

De ‘partnerinkomenstoets’

Bij Tozo 5 telt het inkomen van uw partner mee voor het bepalen van het recht op en de hoogte van de Tozo-uitkering. Dit houdt in dat huishoudens met een inkomen boven het sociaal minimum geen aanspraak kunnen maken op de aanvullende uitkering levensonderhoud. Bij de Tozo-aanvraag dient u te verklaren hoe hoog de inkomens van uzelf en uw partner zijn. Meer informatie over het bepalen van uw inkomen vindt u bij 'Informatie voor aanvragen Tozo'.

Wanneer beide partners als zelfstandige werken

Zijn u en uw partner allebei zelfstandige in hetzelfde bedrijf of zelfstandig beroep? Dan kan slechts 1 van u een aanvraag voor aanvullende inkomensondersteuning indienen. Wanneer u beide in hetzelfde bedrijf, zelfstandig beroep of samenwerkingsverband werken kan slechts 1 aanvraag voor bedrijfskapitaal tot ten hoogste € 10.157  worden gedaan. Wanneer u beide zelfstandige bent met elk uw eigen bedrijf of zelfstandig beroep, kan er wel per partner een aanvraag voor bedrijfskapitaal worden gedaan. Beide partners in al deze gevallen moeten de aanvraag van elkaar ondertekenen.  

Als u en uw partner beide zelfstandig ondernemer zijn en ieder een eigen onderneming heeft,  dan kunt u beiden, aanspraak maken op een Tozo-lening voor bedrijfskapitaal. Als u allebei aan de voorwaarden voldoet. De gemeente kan 2 keer een lening van ten hoogste € 10.157,- verstrekken. 

U moet beide in al deze situaties de aanvraag van elkaar ondertekenen.

Meer inkomsten dan vooraf ingeschat

Bij de aanvraag van uw Tozo-uitkering heeft u een inschatting gegeven van uw inkomsten per maand. Het is begrijpelijk dat u op dat moment nog niet kon overzien wat uw  inkomsten per maand zouden worden. In de Tozo geldt de inlichtingenplicht. Dit betekent dat u de gemeente zo snel mogelijk informeert  over wijzigingen die van invloed zijn op uw recht op Tozo. U moet het daarom melden als u weer inkomsten uit uw onderneming haalt.

U maakt dan afspraken met de gemeente over hoe en wanneer u precies opgeeft wat er uiteindelijk aan inkomen is binnen gekomen.

Als u weer (deels) kunt starten met uw onderneming, is het mogelijk dat u nog niet precies weet hoeveel inkomen u uit uw onderneming kunt halen. De gemeente zal u dan vragen een nieuwe schatting of na elke kalendermaand het inkomen wat u heeft gehaald door te geven. Of beide. Deze inkomsten verrekent de gemeente zo mogelijk met uw nog lopende Tozo-uitkering. Ook kan het voorkomen dat u wordt gevraagd om het teveel uitgekeerde bedrag terug te betalen. U wordt aangeraden om hier rekening mee te houden.

Geeft u het niet door als u meer inkomsten heeft dan verwacht? En blijkt tijdens controle dat u ten onrechte een Tozo-uitkering of een te hoge Tozo-uitkering heeft gekregen? Dan moet u de uitkering terugbetalen. Door het overtreden van de inlichtingenplicht moet de gemeente u daarbij ook een boete opleggen.

Kijk op de website van uw gemeente voor meer informatie over hoe u aan uw gemeente wijzigingen doorgeeft.

U bent zelfstandig ondernemer én heeft inkomen uit loondienst

Wanneer u nog een baan in loondienst heeft, maar geen omzet als zelfstandig ondernemer, dan kunt u mogelijk gebruik maken van de Tozo uitkering levensonderhoud. Dit hangt af van de hoogte van uw inkomen uit loondienst; de regeling is een aanvulling op het inkomen tot aan het sociaal minimum (bijstandsniveau).

Aflossen Tozo lening bedrijfskrediet

Voor de Tozo was oorspronkelijk geregeld dat zelfstandig ondernemers met een lening voor bedrijfskapitaal per 1 januari 2021 zouden starten met aflossen. Veel zelfstandig ondernemers zijn echter nog niet in staat om al per 1 januari 2021 aan hun aflossings- en renteverplichtingen te voldoen. Daarom is de aflossingsdatum verschoven naar 1 januari 2022. Dit uitstel geldt voor alle leningen, ongeacht het moment van verstrekking. Met het uitstel van de aflossingsdatum wordt ook de renteopbouw stilgezet tot januari 2022.
Naast uitstel van aflossen en de tijdelijk stopgezette renteopbouw wordt ook de looptijd waarbinnen een verstrekte lening afgelost moet zijn verlengd. Deze wordt verlengd naar in totaal 5 jaar. Wie toch per juli 2021 of sneller dan binnen 5 jaar wil aflossen, kan dat uiteraard nog steeds doen.

Uitstel van de terugbetalingsverplichting

Voor de lening bedrijfskapitaal is uitstel van de terugbetalingsverplichting mogelijk op basis van individuele omstandigheden. U kunt hierover contact opnemen met uw gemeente.

Informatie over de (oude) Tozo

Wilt u weten wat er eerder stond op deze website over de Tozo? Bekijk dan het archief van rijksoverheid.nl op Archiefweb.