Hoe werkt de Tozo?

De ‘partnerinkomenstoets’

Bij 3 telt het inkomen van uw partner mee voor het bepalen van het recht op en de hoogte van de Tozo-uitkering. Dit houdt in dat huishoudens met een inkomen boven het sociaal minimum geen aanspraak kunnen maken op de aanvullende uitkering levensonderhoud. Bij de Tozo-aanvraag dient u te verklaren hoe hoog de inkomens van uzelf en uw partner zijn. Meer informatie over het bepalen van uw inkomen vindt u bij 'Hoe en waar vraag ik de Tozo aan?'.

Wanneer beide partners als zelfstandige werken

Zijn u en uw partner allebei zelfstandige in hetzelfde bedrijf of zelfstandig beroep? Dan kan slechts 1 van u een aanvraag voor aanvullende inkomensondersteuning indienen. Wanneer u beide in hetzelfde bedrijf, zelfstandig beroep of samenwerkingsverband werken kan slechts 1 aanvraag voor bedrijfskapitaal tot ten hoogste € 10.157  worden gedaan. Wanneer u beide zelfstandige bent met elk uw eigen bedrijf of zelfstandig beroep, kan er wel per partner een aanvraag voor bedrijfskapitaal worden gedaan. Beide partners in al deze gevallen moeten de aanvraag van elkaar ondertekenen.  

Als u en uw partner beide zelfstandig ondernemer zijn en ieder een eigen onderneming heeft,  dan kunt u beiden, aanspraak maken op een Tozo-lening voor bedrijfskapitaal. Als u allebei aan de voorwaarden voldoet. De gemeente kan 2 keer een lening van ten hoogste € 10.157,- verstrekken. 

U moet beide in al deze situaties de aanvraag van elkaar ondertekenen.

Ik heb de afgelopen 3 jaar meer dan € 200.000 de-minimissteun ontvangen en kan geen beroep doen op Tozo. Tellen hierbij ook ontvangen bedragen vanuit TOGS, regeling subsidie vaste lasten MKB COVID-19 en NOW mee?

De staatssteun die u heeft ontvangen komt boven het maximale bedrag van de de-minimis regeling uit en daarmee kunt u inderdaad geen beroep doen op een Tozo-lening voor bedrijfskapitaal, maar wel op Tozo-inkomensondersteuning. Bij de bepaling van het maximale bedrag telt het bedrag vanuit TOGS of de regeling tegemoetkoming vaste lasten TVL MKB COVID-19 wél en het bedrag vanuit NOW niet mee.

Let wel op de sector van het bedrijf: indien u ondernemer bent in de landbouw of in de visserij zijn de maximale de-minimisbedragen € 20.000, respectievelijk € 30.000. Als u ondernemer bent in de sector wegvervoer gaat het om € 100.000.

Termijn verwerking aanvraag door gemeente 

Uw gemeente probeert zo veel mogelijk binnen 4 weken na ontvangst van uw aanvraag tot een besluit komen en tot uitkering overgaan. Door grote drukte lukt dat mogelijk niet altijd.  Dan kunnen gemeenten tot bevoorschotting overgaan.

Meer inkomsten dan vooraf ingeschat

Bij de aanvraag van uw Tozo-uitkering heeft u een inschatting gegeven van uw inkomsten per maand. Het is begrijpelijk dat u op dat moment nog niet kon overzien wat uw  inkomsten per maand zouden worden. In de Tozo geldt de inlichtingenplicht. Dit betekent dat u de gemeente zo snel mogelijk informeert  over wijzigingen die van invloed zijn op uw recht op Tozo. U moet het daarom melden als u weer inkomsten uit uw onderneming haalt.

U maakt dan afspraken met de gemeente over hoe en wanneer u precies opgeeft wat er uiteindelijk aan inkomen is binnen gekomen.

Als u weer (deels) kunt starten met uw onderneming, is het mogelijk dat u nog niet precies weet hoeveel inkomen u uit uw onderneming kunt halen. De gemeente zal u dan vragen een nieuwe schatting of na elke kalendermaand het inkomen wat u heeft gehaald door te geven. Of beide. Deze inkomsten verrekent de gemeente zo mogelijk met uw nog lopende Tozo-uitkering. Ook kan het voorkomen dat u wordt gevraagd om het teveel uitgekeerde bedrag terug te betalen. U wordt aangeraden om hier rekening mee te houden.

Geeft u het niet door als u meer inkomsten heeft dan verwacht? En blijkt tijdens controle dat u ten onrechte een Tozo-uitkering of een te hoge Tozo-uitkering heeft gekregen? Dan moet u de uitkering terugbetalen. Door het overtreden van de inlichtingenplicht moet de gemeente u daarbij ook een boete opleggen.

Kijk op de website van uw gemeente voor meer informatie over hoe u aan uw gemeente wijzigingen doorgeeft.

U bent zelfstandig ondernemer én heeft inkomen uit loondienst

Wanneer u nog een baan in loondienst heeft, maar geen omzet als zelfstandig ondernemer, dan kunt u mogelijk gebruik maken van de Tozo uitkering levensonderhoud. Dit hangt af van de hoogte van uw inkomen uit loondienst; de regeling is een aanvulling op het inkomen tot aan het sociaal minimum (bijstandsniveau).

Aflossen Tozo lening bedrijfskrediet

De terugbetalingsverplichting voor de Tozo-lening bedrijfskapitaal voor Tozo 1 en 2 start op 1 januari 2021. Voor de lening voor bedrijfskapitaal op grond van Tozo 3 geldt dat de terugbetalingsverplichting ook start op 1 januari 2021 als u vóór 1 januari 2021 een lening bedrijfskapitaal verstrekt krijgt. Krijgt u een lening voor bedrijfskapitaal op grond van Tozo 3 verstrekt na 1 januari 2021 dan start de terugbetalingsverplichting op de datum van verstrekking van de lening.

De rente van leningen die zijn verstrekt tijdens onder Tozo 1, 2 en 3 zijn gaan (of gaat) lopen op de datum waarop de lening is verstrekt.

Uitstel van de terugbetalingsverplichting

Voor de lening bedrijfskapitaal is uitstel van de terugbetalingssverplichting mogelijk op basis van individuele omstandigheden. U kunt hierover contact opnemen met uw gemeente.

Informatie over de (oude) TOZO 1 en 2

Bekijk de publicaties 'Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers TOZO 1.0 en 'Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers TOZO 2.0