Vragen over hoe de Tozo werkt

Wat houdt de ‘partnerinkomenstoets’ in?

Bij Tozo 2 telt het inkomen van uw partner mee voor het bepalen van het recht op en de hoogte van de Tozo-uitkering. Dit houdt in dat huishoudens met een inkomen boven het sociaal minimum geen aanspraak kunnen maken op de aanvullende uitkering levensonderhoud. Bij de Tozo-aanvraag dient u te verklaren hoe hoog de inkomens van uzelf en uw partner zijn. Meer informatie over het bepalen van uw inkomen vindt u bij 'Hoe en waar vraag ik de Tozo aan?'.

Wat als beide partners als zelfstandige werkzaam zijn?

Als partners beiden zelfstandige zijn in 1 en hetzelfde bedrijf of zelfstandig beroep dan kan slechts 1 van hen een aanvraag voor aanvullende inkomensondersteuning indienen. Laat in dat geval degene met het laagste inkomen voor beide partners de aanvraag invullen! Wanneer beide partners in hetzelfde bedrijf of zelfstandig beroep al dan niet in een samenwerkingsverband werken kan slechts 1 aanvraag voor bedrijfskapitaal tot ten hoogste € 10.157  worden gedaan. Wanneer u beiden zelfstandige bent met elk uw eigen bedrijf of zelfstandig beroep, kan er  wel per partner een aanvraag voor bedrijfskapitaal worden gedaan. Beide partners in al deze gevallen moeten de aanvraag van elkaar ondertekenen.  

Hoe kan ik als ik op 16 maart 2020 ben ingeschreven bij de Kamer van Koophandel aantonen dat ik voldoe aan het urencriterium?

U moet bij een controle achteraf aannemelijk kunnen maken dat u gemiddeld minimaal 23,5 uur per week werkt in uw eigen bedrijf of zelfstandig beroep. Onder deze uren vallen ook uren die u besteedt aan bijvoorbeeld administratie of het verwerven van opdrachten (acquisitie). 

Ik heb de afgelopen drie jaar meer dan € 200.000 de-minimissteun ontvangen en kan geen beroep doen op Tozo. Tellen hierbij ook ontvangen bedragen vanuit TOGS, regeling subsidie vaste lasten MKB COVID-19 en NOW mee?

De staatssteun die u heeft ontvangen komt boven het maximale bedrag van de de-minimis regeling uit en daarmee kunt u inderdaad geen beroep doen op een Tozo-lening voor bedrijfskapitaal, maar wel op Tozo-inkomensondersteuning. Bij de bepaling van het maximale bedrag telt het bedrag vanuit TOGS of de regeling subsidie vaste lasten MKB COVID-19 wél en het bedrag vanuit NOW níet mee.

Let wel op de sector van het bedrijf: indien u ondernemer bent in de landbouw of in de visserij zijn de maximale de-minimisbedragen € 20.000, respectievelijk € 30.000. Als u ondernemer bent in de sector wegvervoer gaat het om € 100.000.

Hoeveel tijd heeft de gemeente nodig voor de behandeling van mijn aanvraag voor de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)?    

Streven is dat gemeenten zo veel mogelijk binnen 4 weken na ontvangst van uw aanvraag tot een besluit komen en tot uitkering overgaan. Door grote drukte lukt dat mogelijk niet altijd.  Dan kunnen gemeenten tot bevoorschotting overgaan.

Waar vind ik alle informatie over de (oude) TOZO 1 terug?

Bekijk de publicatie 'Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers TOZO 1.0'.