Nationale Omgevingsvisie (NOVI): 1 visie voor het omgevingsbeleid van Nederland

De Rijksoverheid werkt aan een nieuwe Omgevingswet. De Omgevingswet bundelt alle huidige wetten over de leefomgeving. Daarbij hoort ook 1 rijksvisie op de leefomgeving: de Nationale Omgevingsvisie (NOVI).

Kabinet presenteert Nationale Omgevingsvisie

Op 11 september 2020 is de Nationale Omgevingsvisie (NOVI)  naar de Tweede Kamer gestuurd. Met de NOVI geeft het kabinet richting aan grote opgaven waardoor Nederland de komende 30 jaar verandert. Denk hierbij aan:

Bij de opgaven wordt altijd rekening gehouden met een gezonde bodem, schoon water, behoud van biodiversiteit en een aantrekkelijke leefomgeving.

NOVI geeft richting en helpt keuzes maken

Keuzes maken is lastig. Want niet alles kan worden gerealiseerd. Op sommige plekken zijn projecten niet mogelijk. Het Rijk geeft met de NOVI richting en helpt keuzes te maken. De NOVI is ontwikkeld in nauwe samenwerking met provincies, gemeenten, waterschappen en maatschappelijke partijen. Meer informatie over de NOVI vindt u op de website denationaleomgevingsvisie.nl.

Documenten