Nieuwe omgevingswet maakt omgevingsrecht eenvoudiger

De Omgevingswet bundelt en vereenvoudigt de regels voor ruimtelijke projecten. Met behulp van 1 digitaal loket wordt het makkelijker om ruimtelijke projecten te starten. Bijvoorbeeld woningbouw op oude bedrijventerreinen of de bouw van windmolenparken.

De Omgevingswet bundelt wetten voor de leefomgeving

De Omgevingswet bundelt en moderniseert de wetten voor de leefomgeving. Hierbij gaat het onder meer om wet- en regelgeving over bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening en natuur. De Omgevingswet staat voor een goed evenwicht tussen het benutten en beschermen van de leefomgeving. 

De Omgevingswet bundelt de wetten voor de leefomgeving
Van  Naar 

 26 wetten

 1 wet
 60 Algemene Maatregelen van Bestuur  4 Algemene Maatregelen van Bestuur
 75 ministeriële regelingen  1 Omgevingsregeling

Samenhangende aanpak van de leefomgeving

De nieuwe wet zorgt voor een samenhangende aanpak van de leefomgeving, ruimte voor lokaal maatwerk en betere en snellere besluitvorming. Daarnaast wordt participatie bevorderd. Bijvoorbeeld door burgers en ondernemers zo goed mogelijk te betrekken bij de ontwikkeling van de leefomgeving.

Infographic Vernieuwing stelsel omgevingsrecht

1 Nieuw Omgevingsloket

Het Omgevingsloket is een website. Hier zien initiatiefnemers – zoals aannemers, ondernemers, overheden en omwonenden – snel wat er mag in de leefomgeving. En kunnen ze bijvoorbeeld meteen een vergunning aanvragen. Het Omgevingswet zal de bestaande websites vervangen:

  • Het Omgevingsloket Online (OLO);
  • Activiteitenbesluit Internet Module (AIM);
  • Ruimtelijkeplannen.nl.

Omgevingswet

In Nederland hebben we veel regels over onze leefomgeving.

Goede initiatieven...[zucht]... komen vaak maar lastig van de grond.

Vanaf 2021 komen al deze regels samen in 1 nieuwe wet: de Omgevingswet.

1 wet, 1 loket, 1 procedure - en die gaat van 26 naar 8 weken.

Eenvoudiger, sneller en goedkoper dus.

Vanaf 2021 kunt u in één oogopslag zien welke regels gelden in uw omgeving.

Denk aan millieuregels over geluid, bodemkwaliteit, regels over bouwhoogte, veiligheidseisen...

Zo blijft de kwaliteit van uw omgeving in orde.

Heeft u een idee? Uw aanvraag wordt in 1 x aan alle regels getoetst.

En bínnen de regels is er veel ruimte voor initiatief.

Bijvoorbeeld:

  • Met uw buren in eigen energieopwekking voorzien..
  • Uw garage ombouwen tot bedrijfsruimte..
  • Van een leeg stuk land een speelveld maken..
  • De oude watermolen ombouwen tot kanoverhuur en café.

Ook heeft u met de Omgevingswet meer te zeggen over uw directe omgeving.

Zo kunt u bijvoorbeeld met overheid en ontwikkelaars van te voren meedenken over grote bouwprojecten.

De Omgevingswet van 2021: Meer invloed op uw omgeving, snel aan de slag!