Overheid stimuleert ruilen van kavels

De Rijksoverheid start samen met het Kadaster een programma om stedelijke kavelruil te stimuleren. Er zijn genoeg redenen waarom mensen hun woon- en/of werkomgeving willen veranderen. De wensen en behoeften van gebruikers en eigenaren van onroerend goed kunnen veranderd zijn. Maar ook renovatie, ruimtegebrek, krimp, leegstand en verduurzaming zijn allemaal redenen om een gebied opnieuw in te richten. Zelf het initiatief nemen om de omgeving te veranderen kan met stedelijke kavelruil.

Stedelijke kavelruil

Met stedelijke kavelruil kunnen eigenaren van onroerend goed vrijwillig met elkaar in gesprek gaan en afspraken maken over een nieuwe inrichting van het gebied. Om de ambitie te realiseren kunnen eigendommen zo worden geruild dat alle partijen er baat bij hebben. Dit geldt voor iedereen die eigenaar is van onroerend goed, dus niet alleen voor gemeenten of professionals.

Met de quick scan kan iedereen met ontwikkelplannen binnen enkele minuten zelf ontdekken of stedelijke kavelruil een mogelijkheid kan zijn om plannen te verwezenlijken. Een stappenplan helpt verder bij het starten van een kavelruil-project. 

In 2017 starten tien pilots. De projecten variëren van ontwikkeling van de binnenstad tot het aanpakken van leegstand in winkelgebieden (retail).

Vergroot afbeelding

Stimuleringsprogramma

De Omgevingswet treedt in 2019 in werking. Stedelijke kavelruil wordt daarmee wettelijk geregeld. Met het stimuleringsprogramma kunnen bewoners, bedrijven en overheden nu al aan de slag met kavelruil. IenW en het Kadaster ondersteunen hen hierbij met informatie over de mogelijkheden van kavelruil, door de pilotprojecten te ondersteunen en door kennis en ervaringen te delen.