Meer dan de helft van het goederenvervoer van en naar Nederland gaat per zeeschip. Op de terminals in de zeehavens worden de goederen overgeslagen voor verder vervoer over de weg, via spoor- en vaarwegen en per buisleiding. Het kabinet wil dat de haven- en zeevaartsector veilig en milieuvriendelijk is. Tegelijkertijd wil de overheid de positie van de zeehavens versterken. Bijvoorbeeld met de verdere ontwikkeling van de Tweede Maasvlakte bij Rotterdam en nieuwe zeesluizen in IJmuiden en Terneuzen. En door te investeren in de wegen, spoorwegen en vaarwegen naar de havens. Dit zorgt voor meer economische groei.