Vrijheidsbeneming justitiële jeugd

Jongeren die zijn veroordeeld volgens het jeugdstrafrecht verblijven in een justitiële jeugdinrichting (JJI). Al enkele jaren daalt het aantal jongeren dat in een jeugdinrichting verblijft.

Minder jongeren in justitiële jeugdinrichting

De meeste jongeren die in een justitiële jeugdinrichting verblijven zijn tussen de 14 en 21 jaar. De maximale leeftijd van jongeren in deze inrichting is 23 jaar. Het aantal jongeren dat in een justitiële jeugdinrichting verblijft daalt al enkele jaren. Hierdoor daalt het aantal justitiële jeugdinrichtingen en worden jongeren verder van huis geplaatst.

Instroom justitiële jeugdinrichting naar leeftijd Procentueel, 2011-2015
12/13 jaar14/15 jaar16/17 jaar18/23 jaar
20112,1021,10688,7
20121,2021,1066,611,1
20131,8018,4064,914,6
20141,3017,6054,726,1
20150,8013,9049,435,5
Brontabel als csv (178 bytes)

Ook daalt het aantal jongeren met zwaardere problemen in een justitiële jeugdinrichting. Deze jongeren hebben speciale zorg en beveiliging nodig.

Verkenning invulling vrijheidsbeneming justitiële jeugd

Om op deze ontwikkelingen in te kunnen spelen is een rapport gemaakt. Dit is het rapport Verkenning Invulling Vrijheidsbeneming Justitiële Jeugd (VIV JJ). In dit rapport staat de vraag centraal: Hoe organiseren we in de toekomst passende zorg en beveiliging op maat voor jongeren voor, tijdens en na detentie?

Proeftuinen justitiële jeugdinrichting

Hoe organiseren we in de toekomst passende zorg en beveiliging op maat voor justitiële jongeren? Hoe voorkomen we dat jongeren voor, tijdens en na de detentie verder afglijden en een criminele carrière opbouwen. Meer weten? Kijk dan naar deze film waarin jongeren rondleiden in kleinschalige voorzieningen waar ze op een andere manier hun detentie kunnen doorbrengen. Dichtbij huis en met een lagere beveiliging. De proeftuinen lopen tot eind 2017.

De opbrengsten uit de proeftuinen monden uit in een advies over de toekomst van vrijheidsbeneming van jongeren die met justitie in aanraking zijn gekomen. “Als ik hier vecht, dan is mijn kans weg, weet je. Dat neem ik dan mee als ik weer buiten ben en er weer zo’n scenario komt”. Aldus een van de jongeren.

Documenten