Vrijheidsbeneming justitiële jeugd

Jongeren die zijn veroordeeld volgens het jeugdstrafrecht verblijven in een justitiële jeugdinrichting (JJI). Al enkele jaren daalt het aantal jongeren dat in een jeugdinrichting verblijft.

Minder jongeren in justitiële jeugdinrichting

Het aantal jeugdigen dat in aanraking komt met het jeugdstrafrecht vertoont (internationaal) al jaren een dalende trend. Er is sprake van een afnemende instroom en korte verblijfsduur in de JJI’s. Het wordt hierdoor een steeds grotere uitdaging het uitgangspunt van regionaal plaatsen te blijven hanteren. Daarnaast verandert de doelgroep in de JJI’s:

  • Onder andere door de invoering van het adolescentenstrafrecht is de gemiddelde leeftijd gestegen.
  • Ook hebben jeugdigen te maken met ingewikkelde problematiek.

Instroom justitiële jeugdinrichting naar leeftijd

Instroom justitiële jeugdinrichting naar leeftijd Procentueel, 2011-2015
12/13 jaar14/15 jaar16/17 jaar18/23 jaar
20112,1021,10688,7
20121,2021,1066,611,1
20131,8018,4064,914,6
20141,3017,6054,726,1
20150,8013,9049,435,5
Brontabel als csv (178 bytes)

Ook daalt het aantal jongeren met zwaardere problemen in een justitiële jeugdinrichting. Deze jongeren hebben speciale zorg en beveiliging nodig.

Verkenning invulling vrijheidsbeneming justitiële jeugd

Om op deze ontwikkelingen in te kunnen spelen is in 2015 het rapport Verkenning Invulling Vrijheidsbeneming Justitiële Jeugd gemaakt. In dit rapport stellen we de volgende vraag centraal. Hoe organiseren we in de toekomst passende zorg en beveiliging op maat voor jongeren voor, tijdens en na detentie?. Uit een verkenning met professionals en experts werden 3 bouwstenen voor een nieuw stelsel geformuleerd:

  1. Een efficiënt en effectief proces van plaatsing en screening.
  2. Lokale/regionale lagerbeveiligde plaatsen.
  3. Landelijke hoogbeveiligde voorziening(en).

Tussen 2016 en 2018 zijn deze bouwstenen verder uitgewerkt in proeftuinen, onderzoeken en experimenten. In het Eindrapport VIV JJ  worden de resultaten uiteengezet.

Proeftuinen justitiële jeugdinrichting

Meer weten? Kijk dan naar deze film waarin jongeren rondleiden in kleinschalige voorzieningen waar ze op een andere manier hun detentie kunnen doorbrengen. Dichtbij huis en met een lagere beveiliging. De proeftuinen liepen tot eind 2017. De Kleinschalige Voorziening Amsterdam loopt in 2018 en 2019 door. “Als ik hier vecht, dan is mijn kans weg, weet je. Dat neem ik dan mee als ik weer buiten ben en er weer zo’n scenario komt”, zegt één van de jongeren.

Documenten