Stimuleren van re-integratie

De overheid stimuleert werkgevers om mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen en in dienst te houden.

Financiële voordelen werkgevers

Een werkgever die een gedeeltelijk arbeidsgeschikte in dienst neemt of houdt, neemt een financieel risico. Zo betaalt hij een zieke werknemer 2 jaar het salaris door. Daarom biedt de overheid werkgevers financiële voordelen. Het gaat om de volgende regelingen:

Met de tool voor het financieel CV kunnen werkzoekenden en werkgevers een overzicht maken. Daarin staat op welke financiële voordelen de werkgever recht heeft als hij de werkzoekende aanneemt.

Regelingen voor mensen met arbeidsbeperking

Mensen met een arbeidsbeperking kunnen vaak hulp gebruiken om (weer) aan het werk te gaan. Daarom kunt u bij UWV of gemeenten in aanmerking komen voor de volgende regelingen:

  • een re-integratietraject via het UWV of gemeente;
  • hulp bij het starten van een eigen bedrijf met een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Bijvoorbeeld met een starterskrediet. Ook loopt de uitkering door in de beginperiode van uw bedrijf; 
  • een proefplaatsing bij een werkgever van maximaal 2 maanden. Met behoud van uw uitkering (met eventuele verlenging tot maximaal 6 maanden;
  • een aanvulling op inkomen uit de WIA of Wet Wajong. U houdt een deel van het salaris uit werk. Hierdoor heeft u meer inkomen dan wanneer u niet werkt. 

Participatiewet

Met de Participatiewet wil het kabinet bereiken dat zoveel mogelijk mensen meedoen (participeren) in de samenleving. De Participatiewet voegt de Wet werk en bijstand, de Wet sociale werkvoorziening en een deel van de Wajong samen. Sinds 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de re-integratie van mensen met een arbeidsbeperking of een afstand tot de arbeidsmarkt.