Inkomsten en uitgaven van het Rijk 2021

De coronacrisis heeft schok veroorzaakt in de overheidsfinanciën. Na een aantal jaar met een overschot op de begroting is er in 2020 een historisch groot tekort. Hierdoor loopt de schuld ook op. Daar is ruimte voor. Omdat de Rijksoverheid de afgelopen jaren buffers heeft opgebouwd toen het goed ging met de economie.

Veel geld voor steun- en herstelmaatregelen vanwege corona

Om de economische schade van de coronacrisis te beperken, geeft de overheid veel extra geld uit. Dat geld gaat naar steun aan bedrijven, ondernemers en werknemers. Tegelijkertijd heeft de overheid minder inkomsten. Bedrijven kunnen uitstel van belastingbetaling krijgen. Ook komt er minder belasting binnen. In totaal zijn de kosten ruim € 62 miljard.

De overheid heeft in 2021 hogere uitgaven en minder belastinginkomsten door de coronacrisis.

Negatief saldo

Voor het eerst in 5 jaar is het overheidssaldo negatief. Dat betekent dat er meer uitgaven dan inkomsten zijn. Het saldo voor dit jaar komt uit op -7,2%. Dat is in totaal € 56 miljard.

Voor 2021 wordt een negatief saldo van - 5,5% verwacht. Dat is € 45 miljard. Maar het is nog onzeker hoe dit zal gaan. Er hangt veel af van de ontwikkelingen rondom het coronavirus in de komende maanden.

De Rijksoverheid heeft in 2021 meer uitgaven dan inkomsten.

Overheidsschuld loopt flink op

De schuld neemt naar verwachting toe van ongeveer 49% van het bbp in 2019 naar 61% 2021. In totaal is de schuld dan € 502 miljard. Dat is op korte termijn geen probleem. Omdat het Rijk in goede economische jaren veel schuld heeft afbetaald, is er nu ruimte om de schuld weer te laten oplopen. En de rente op de extra leningen is momenteel negatief. 

De overheidsschuld stijgt in 2021.

Maatregelen om Nederland sterker, weerbaarder en duurzamer te maken in 2021

Naast de maatregelen in verband met de coronacrisis, neemt het kabinet in 2021 ook maatregelen om Nederland sterker, weerbaarder en duurzamer te maken. Bijvoorbeeld door te investeren in extra woningbouw en in bestrijding van ondermijnende criminaliteit. Ook komt er extra geld om stikstof- en CO2-uitstoot te verminderen.

5 grote investeringen om Nederland sterker te maken.

Verdeling inkomsten en uitgaven Rijksoverheid

De totale inkomsten van de Rijksoverheid zijn naar verwachting in 2021 € 293 miljard. En de totale uitgaven zijn € 336,6 miljard.

Verdeling van de inkomsten en uitgaven in euro's.

Verdeling van de inkomsten en uitgaven in percentages.