Woordvoerders ministerie van Veiligheid en Justitie

Een overzicht van de contactgegevens van de persvoorlichters van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Zij zijn uitsluitend bereikbaar voor de media. Bent u niet van de media? Ga dan naar het contactformulier of bel telefoonnummer 1400 (op werkdagen van 08.00 tot 20.00 uur).

Persvoorlichting ministerie van VenJ algemeen, telefoon 070 - 370 73 45

Buiten kantooruren is er altijd een woordvoerder met piketdienst bereikbaar via de meldkamer, telefoon 070 - 426 60 60.  

Portefeuilleverdeling DCOM (Directie Communicatie)

21 juni 2017

Ivar Nijhuis

Directeur
Mobiel: 06-53 21 70 40
E-mail: i.nijhuis@minvenj.nl

Wilfred Kortman

Hoofd persvoorlichting en beleidspresentatie, plaatsvervangend directeur
Mobiel: 06-53 17 05 81
E-mail: w.kortman@minvenj.nl

Yvonne Wiggers

Plaatsvervangend hoofd persvoorlichting en beleidspresentatie
Mobiel: 06-48 10 00 70
E-mail: y.wiggers@minvenj.nl
Asiel en IND, migratie internationaal (o.a. hervestiging, herplaatsing, JBZ raad), grensbewaking

Karen Temmink

Mobiel: 06-25 65 76 76
E-mail: k.temmink3@minvenj.nl
Coördinatie interviews minister
Criminaliteitsbestrijding, Rechtshandhaving en Rechterlijke macht

Sentina van der Meer

Mobiel: 06-18 60 98 71
E-mail: c.s.van.der.meer@minvenj.nl
Drugsbeleid, Bestuur en veiligheid, Internationale Rechtshulp, Voetbal en veiligheid en Rechtsbijstand

Lodewijk Hekking

Mobiel: 06-52 81 56 11
E-mail: l.b.hekking@minvenj.nl
Nationale Veiligheid, Terrorismebestrijding, Coördinatie interviews met Nationaal Coördinator

Daan van de Staaij

Mobiel: 06-25685546
E-mail: d.van.de.staaij@minvenj.nl
Nationale Politie, 112 / C2000 / meldkamers

Wiebe Alkema

Mobiel: 06-53 17 05 58
E-mail: w.alkema@minvenj.nl
Wetgeving en Juridische beroepen

Anna Sophia Posthumus

Mobiel: 06-25685545
E-mail: a.s.posthumus@minvenj.nl
Cybersecurity, Brandweer.

Jaap Oosterveer

Mobiel: 06-48 10 01 61
E-mail: j.a.oosterveer@minvenj.nl
Coördinatie interviews staatssecretaris, Sanctiebeleid, Reclassering, Slachtofferzorg, Gevangeniswezen en Kansspelbeleid

Renske Piet

Mobiel: 06-52 87 24 70
E-mail: r.piet@minvenj.nl
TBS, Dienst Justis / VOG, aanpak High Impact Crimes, Jeugd, Raad voor de Kinderbescherming, Inspectie Veiligheid en Justitie

Karin Donk

Mobiel: 06-25 68 21 73
E-mail: k.d.donk@minvenj.nl
Reguliere migratie, opvang, vreemdelingenbewaring, nationaliteit en vreemdelingentoezicht, terugkeer (DT&V)