Ministerie van Veiligheid en Justitie

Deze hoofdrubriek bevat 5 rubrieken:

Documenten - Ministerie van Veiligheid en Justitie

27.494 documenten van Ministerie van Veiligheid en Justitie

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Staatsblad 118 - 2017 Wet streefcijfer evenwichtige zetelverdeling mannen en vrouwen in bestuur

Besluit van 16 maart 2017 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 10 februari 2017, houdende...

Besluit | 24-03-2017

Kamerbrief over verkrijgen documenten uit Eritrea in de naturalisatieprocedure

Staatssecretaris Dijkhoff (VenJ) informeert de Tweede Kamer over het in Eritrea kunnen verkrijgen van identiteits- en...

Kamerstuk: Kamerbrief | 24-03-2017

Algemeen Ambtsbericht Eritrea

Het ambtsbericht beschrijft de huidige situatie in Eritrea in relatie met de beoordeling van asielverzoeken van personen die...

Rapport | 24-03-2017

Antwoorden op Kamervragen over het bericht 'Opheldering geëist over dood 14-jarige Luciano'

Minister Blok (VenJ) beantwoordt vragen van het Kamerlid (PVV) over het bericht 'Opheldering geëist over dood 14-jarige Luciano'.

Kamerstuk: Kamervragen | 24-03-2017

Kamerbrief over stand van zaken maatregelen Dienst bewaken en beveiligen

Minister Blok (VenJ) informeert de Tweede Kamer over de maatregelen die hij heeft genomen naar aanleiding van de...

Kamerstuk: Kamerbrief | 24-03-2017

TK Benoeming voorzitter Adviescollege Levenslanggestraften

Kamerstuk | 24-03-2017

Staatsblad 100 - 2017 Besluit bekendmaking niet-financiële informatie

Besluit van 14 maart 2017, houdende regels ter uitvoering van richtlijn 2014/95/EU van het Europees Parlement en van de Raad...

Besluit | 23-03-2017

Kamerbrief met reactie op bericht 'Boetes buitenlands online gokhuis zijn wassen neus'

Staatssecretaris Dijkhoff (VenJ) stuurt zijn reactie op het artikel 'Boetes voor buitenlands onlinegokhuis wassen neus' naar de...

Kamerstuk: Kamerbrief | 23-03-2017

Antwoorden op Kamervragen over de berichten dat Hongarije en Oostenrijjk buiten de EU om immigratiebeleid wil gaan voeren

Staatssecretaris Dijkhoff (VenJ) stelt de beantwoording van vragen van het Kamerlid Voortman (GroenLinks) uit. Het Kamerlid had...

Kamerstuk: Kamervragen | 23-03-2017

Kamerbrief met reactie op vragen en opmerkingen schriftelijk overleg over Kansspelen op afstand

Staatssecretaris Dijkhoff (VenJ) reageert in zijn brief aan de Tweede Kamer op de vragen en opmerkingen van de vaste commissie...

Kamerstuk: Kamerbrief | 23-03-2017

De Rijksoverheid. Voor Nederland