Kamerbrief over overleg met rechthebbenden en internetproviders over samenwerking

Minister Blok (VenJ) informeert de Tweede Kamer over de uitkomsten van het overleg dat hij heeft gehad met rechthebbenden en
internet service providers. De partijen maakten afspraken over samenwerking bij het vergroten van het legale aanbod van auteurs- en
nabuurrechtelijk beschermde prestaties in het algemeen en films in het bijzonder. Daarnaast maakten ze afspraken over samenwerking bij het geven van voorlichting aan consumenten over downloaden uit (il)legale bron.