Hoe worden asielzoekers met een verblijfsvergunning verdeeld over gemeenten?

Hoeveel asielzoekers met een verblijfsvergunning ergens komen wonen, hangt af van het aantal inwoners in een gemeente. Dit is geregeld in de Huisvestingswet. De precieze aantallen maakt de Rijksoverheid ieder half jaar bekend.

Taakstelling gemeenten

Gemeenten moeten in de 1e helft van 2018 13.000 asielzoekers met een verblijfsvergunning (vergunninghouders) aan woonruimte helpen. De verwachte taakstelling voor de 2e helft van 2018 wordt op 11.000 gesteld.