Bestuurskosten BZK februari 2024

Dit document bevat de bestuurskosten die in de aangegeven periode zijn gemaakt voor, door of namens bewindspersonen en topambtenaren van het ministerie van BZK.

Bestuurskosten BZK februari 2024